Miljoenensteun voor Drentse melkveehouder

Foto: Nieuwe Oogst

Rabobank gaat melkveehouders in Drenthe steunen die verduurzamen. De bank stelt 50 miljoen euro voor (her)financiering beschikbaar. Dat maakte Rabobank-directeur Food en Agri Carin van Huët dinsdagmiddag bekend op het melkveebedrijf van Jappie en Dirk Riedstra in Veenhuizen.

In Drenthe zijn 250 melkveehouders gestart met verduurzaming van het bedrijf in samenwerking met provincie Drenthe, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie en Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse Landschap. Ambitie van de partijen is om in 2025 zoveel mogelijk gesloten kringlopen te hebben op melkveebedrijven.

Provincie Drenthe stimuleert de boeren met een beloning van maximaal 7.500 euro als ze verbeteringen laten zien op het gebied van onder meer weidegang, grondgebondenheid, vermindering van uitstoot van broeikasgassen, ammoniakemissie en stikstofbodemoverschot. Daarnaast kunnen ze rekenen op 1.500 euro per bedrijf voor het inschakelen van een adviseur of het deelnemen aan een studieclub.

Lees meer op de website van Nieuwe Oogst

Back to top