Nieuwe injectie voor bufferen water

ZLTO dient een aanvraag in bij de provincie Noord-Brabant voor het project 'Wel goed water BLIJVEN geven' dat boeren ondersteunt bij waterbesparende maatregelen. Voor de komende twee jaar vraagt ZLTO ruim 600.000 euro voor zo'n honderd boeren. Zij leggen zelf 1,5 à 2 miljoen euro bij. Het project is de volgende cruciale stap in droogtebestrijding.

Vervolg vanwege succes 'Wel goed water blijven geven'

Boeren en tuinders op Brabantse zandgronden - een flink deel van hen zit in het gebied van het Groene Woud in de driehoek Eindhoven, Den Bosch, Tilburg - staan te popelen om nieuwe projecten uit te voeren om grondwater langer vast te houden: "De provincie had in het verleden al eens een regeling opgetuigd in het kader van het deltaplan zoet water. Eigenlijk rijksgeld dat de provincie mag verdelen. Dat project heette ‘Wel goed water geven’. Er waren toen in Midden- en Oost-Brabant zoveel boeren die subsidie wilden, dat er een wachtlijst is ontstaan. Dat krijgt nu met het nieuwe project ‘Wel goed water blijven geven’ een vervolg.” aldus Johan Elshof (ZLTO) in het Brabants Dagblad van 13 maart 2020.

Back to top