Project Wel goed water geven slaat aan

Druppelirrigatie is een van de maatregelen die bijdraagt aan verbetering van de waterhuishouding op het perceel.

In Noord-Brabant werken boeren met enkel een houten plankje aan het vasthouden van hemelwater. Het is de meest laagdrempelige actie van het project Wel goed water geven (ZLTO) waarbij agrariërs en waterschappen samen werken aan het vasthouden en hergebruiken van water. 
 
Sinds 2018 is de interesse voor het project Wel goed water geven behoorlijk toegenomen, weet projectleider Angelien Hagenaars. “De droge zomer heeft het bewustzijn onder boeren over droogteschade vergroot. Zij zien nu in dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding op hun eigen bedrijf.” Agrariërs in Noord-Brabant krijgen voor maatregelen die goed zijn voor het vasthouden en/of hergebruiken van water een subsidie.   
 
Plankenactie
Wel goed water geven is gericht op de hoge zandgronden van Noord-Brabant en wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de drie grote waterschappen van Brabant. “Waterschap is niet alleen co-financier, maar werkt ook actief mee aan acties.” De plankenactie is daarvan een goed voorbeeld: agrariërs die zich aanmelden krijgen een houten plank van het waterschap thuisgestuurd. Door die in de sloot te plaatsen, wordt water vastgehouden. In ruil daarvoor krijgt de boer 50 euro subsidie.  “We dragen hiermee  uit dat het waterschap meedenkt, maar dat de boer uiteindelijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding op zijn eigen erf.” Inmiddels zijn al 175 planken op de post gegaan.
 
Blijf weersextremen de baas
Door maatregelen te nemen op het bedrijf, blijft een boer weersextremen de baas. Hagenaars: “Of er nou sprake is van een teveel of tekort aan water.” De deelnemers kunnen kiezen uit een reeks maatregelen. Denk aan peil gestuurde drainage (zelf de afwateringshoogte van het drainagesysteem bepalen en daarmee water in de grond vasthouden), verhogen van de slootbodem (waardoor afvoercapaciteit van de sloot verminderd), verhogen organische stof in de bodem (houdt vocht beter vast), hemelwater opvangen in een waterbassin om te hergebruiken, bodemverdichting voorkomen enzovoort.
 
Hagenaars: “En we staan open voor alternatieve ideeën die bijdragen aan verbetering van de waterhuishouding. Zo ging een agrariër van vollevelds beregening naar druppelirrigatie. Dat leverde heel indrukwekkende resultaten op, omdat alleen daar waar het nodig is water wordt gegeven. Heel efficiënt.”
 
Veel extra tijd of geld kost deelname aan Wel goed water geven niet, vindt Hagenaars: “Druppeldrainage is een keer veel werk, daarna heb je er geen omkijken meer naar. In tegenstelling tot vollevelds beregening wanneer je de haspelaar continu moet verplaatsen.
 
Bewustwording
Uiteindelijk doel van Wel goed water geven is bewustwording. Hagenaars: “We stimuleren agrariërs door een financiële vergoeding in het vooruitzicht te stellen. Doel is bewust bezig zijn met de waterhuishouding op je erf.” Een andere manier van werken, of ‘omdenken’ zoals men tegenwoordig zegt is noodzakelijk, zegt Hagenaars. “Goed grondwater kan eindig zijn, het is in zijn eigen belang dat de boer zorgvuldiger met water omgaat.”
 
Meer informatie op https://www.zlto.nl/welgoedwatergeven
 

Back to top