‘Sleutelpositie voor Kennismatchers in het DAW’

Het enthousiasme bij boeren, de samenwerking tussen verschillende partijen en de betrokkenheid van het Kadaster. Voor Reinder Jan Wagevoort springen deze zaken eruit bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) sinds hij 1,5 jaar geleden begonnen is als Kennismatcher Open Teelten voor het DAW.

‘Ik ging er vrij open in. Ik had nog niet eerder van het DAW gehoord’, vertelt Reinder Jan. Hij combineert zijn rol als Kennismatcher met zijn werkzaamheden als projectmedewerker en bestuursondersteurner bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). ‘Ik vind dit het leukste en belangrijkste project dat ik heb. De leukste door de hoeveelheid kennis die je hoort, ziet en deelt en om hoeveel verschillende mensen die je spreekt en bezoekt. En de belangrijkste omdat we het wel hebben over onze toekomst als agrarische sector. We moeten er nog flink aan werken om alle doelen te halen. Er is gigantisch veel kennis. Het is vooral een kwestie van hoe breng je de kennis bij de boer en ander partners. Als Kennismatchers heb je een van de sleutelposities hierin. Tegelijkertijd zonder regiocoördinatoren en DAW-projectleiders kunnen wij het ook niet. Je doet het echt met elkaar.’

Wat valt jou tot nu toe op als Kennismatcher?

‘Het enthousiasme bij boeren. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar best wat projecten van dichtbij mogen bekijken en boeren gesproken die meedoen. Dat enthousiasme merk ik bijvoorbeeld aan de vraag of er een vervolg komt als een project bijna is afgelopen. Of dat boeren met andere projecten mee willen doen omdat ze zo resultaten halen voor hun bedrijf. Dat de bedrijfsvoering goedkoper kan en de waterkwaliteit en -kwantiteit beter is.

Ander opvallend punt vind ik de samenwerking op verschillende niveaus en tussen verschillende partijen zoals de WUR, Brancheorganisatie Akkerbouw, LTO, NAJK, waterschappen, ministeries, provincies en boeren. Daarnaast zie ik ook samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers. Als we kringlooplandbouw echt vorm willen gaan geven, valt daar nog wel het nodige te behalen. Bij boeren ligt daar ook de behoefte.

Verder valt mij de betrokkenheid van het Kadaster op. Die verwacht je eigenlijk niet als partner binnen het DAW, maar dat pakt heel goed uit. Ik vind het Kadaster een waardevolle partner door de inbreng van hun expertise. Ze zijn een deskundige partij met kennis over en ervaring in gebiedsgericht maatwerk. Daarnaast zijn ze onafhankelijk. Dat geeft ze een andere kijk op zaken dan partijen die belang hebben in de agrarische sector.’

Wat voor kansen zie jij?

‘Ik merk dat er vanuit de agrarische sector niet al te positief naar de politiek wordt gekeken. Het beeld leeft dat daar geen kennis zit. Daarom zou ik graag de DAW Waterkaravaan willen inzetten om boeren en medewerkers van waterschappen, ministeries en provincies met elkaar in gesprek te laten gaan. Zoals in onze speciale klimaatkaravaan is gebeurd. Ik wil zoiets organiseren voor de fruit- en bomenteelt en liefst ook voor de vaste planten en zomerbloemen. Het uitwisselen van elkaars ervaringen en verhalen is waardevol voor ministerie en boeren.

Waar ben je momenteel mee bezig?

‘Vanuit het DAW begeleid ik het Regionale Bodemteam Zuid-Holland/West-Utrecht. In deze bodemteams wisselen bodemadviseurs kennis en ervaring uit. Op verzoek van de bodemadviseurs zorgen wij vanuit het DAW voor extra informatie of de inhuur van een expert om met de bodemadviseurs dieper op een regionaal vraagstuk in te kunnen gaan. Uiteindelijk willen we dat de bodemadviseurs met groepjes boeren het veld in gaan voor bodemadvies waar ze mee vooruit kunnen. Een goede bodem betekent vaak ook een goede waterkwaliteit.

Twee jaar geleden ben ik op de Aeres hogeschool in Dronten afgestudeerd in de richting Dier- en Veehouderij met de focus op bodemkunde en onderwijs. Op persoonlijk vlak hoop ik dit najaar mijn onderwijsbevoegdheid te halen. Dan wil ik ook graag aan de slag in het agrarisch onderwijs, om daar mijn vakkennis te delen. Daar raakt het DAW en mijn persoonlijke interesse elkaar. Ik vind leuk om kennis te vergaren en door te geven, mensen bij elkaar te brengen. Dat doet het DAW ook.’

De contactgegevens van de Kennismatchers vind je hier.

Back to top