Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de water-, en bodemopgaven in agrarische gebieden in samenwerking met de waterschappen en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Thema:
Verdroging en vernatting
Bodemsoort:
Zand

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top