Slim hergebruik van watervan nat naar droog

Graszodenkweker Leon Steenbergen bedacht jaren geleden al een systeem om met water uit natte gronden zijn droge gronden te voorzien van water. Want dat was zijn probleem: aan de ene kant van zijn bedrijf was het te nat en aan de andere kant te droog.
 
Dit bracht hem op het idee om het drainagewater van de lage, natte gronden op te pompen naar de hoger gelegen gronden. Zo hoeft hij op de droge gronden minder kostbaar grondwater te verspillen voor beregening.
 
Er is een systeem van put, pomp en persleidingen op het land van de graszodenkweker aangelegd. Op de aanpalende gronden is een sloot gegraven. 'Die sloot sluit aan op het bestaande slotenstelsel en zal zorgen voor de verdeling van het drainagewater en oppervlaktewater naar het achterland, zodat ook andere ondernemers, omwonenden en de natuur van water worden voorzien,' aldus Steenbergen.
 
Steenbergen heeft het waterschap Aa en Maas meegekregen in zijn idee. Samen hebben ze het plan gerealiseerd. Het waterschap monitort alles uitgebreid. Zo kunnen we leren of en hoe deze maatregel ook elders ingezet zou kunnen worden. Niet alleen Steenbergen, maar ook andere ondernemers en omwonenden profiteren mee.
 
Meer voordelen
'Voor mooie grasmatten zijn hulpmiddelen nodig,’ zegt Steenbergen. Als de grond in orde is, hoef ik minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Bovendien behoud ik mijn beregeningsrechten. Ik verwacht dat ik alleen nog tijdens extreme droogte hoef te beregenen.'
 
Keitrots
Steenbergen wil met zijn initiatief jonge boeren uitdagen en inspireren om hun ideeën te realiseren, door samenwerkingen te zoeken met bijvoorbeeld het waterschap. Het kàn, dat is het mooie. Als je mensen benadert, en een beetje volhardend bent, dan krijg je zo iets voor elkaar, dat is de les die zijn initiatief ons leert. 'Elke boerenjongen op het land loopt met ideeën rond. Maar organisaties als het waterschap zijn belangrijk om ze uit te voeren. Dat is hier geukt, en daar zijn we keitrots op.'
 

 
Dit initiatief is onderdeel van het DAW-project 'Infiltratie Vinkelsestraat Vinkel'

Back to top