Subsidie bodem en water in Noord-Holland weer opengesteld

HHNK-bestuurder Siem Jan Schenk (Foto: John Oud)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de subsidiemogelijkheid voor agrariërs die op hun bedrijf de bodem- en waterkwaliteit willen verbeteren heropend. De regeling geldt in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

Eerder dit jaar was HHNK vanwege het succes genoodzaakt om de subsidiemogelijkheid tijdelijk te sluiten. Voor de heropening zijn de subsidiepercentages en de maximale bedragen van alle subsidiemaatregelen aangepast zodat zoveel mogelijk agrariërs de kans krijgen hun bedrijfsvoering te verbeteren. Voor alle aanvragen die vanaf 1 juni 2019 worden ingediend gelden deze nieuwe voorwaarden. De aanpassingen zijn mede tot stand gekomen met de expertise van de agrarische samenwerkingspartners, LTO-Noord, de agrarische collectieven en de KAVB.

Enthousiasme

HHNK-bestuurder Siem Jan Schenk (op de foto) is tevreden: "Het overweldigende aantal subsidieaanvragen begin dit jaar heeft ons positief verrast. Dit enthousiasme van agrariërs om te werken aan een betere bodem- en waterkwaliteit op zijn eigen bedrijf, kunnen we alleen maar aanmoedigen. Daarom ben ik blij met het besluit om het portaal weer te openen".

De subsidiemogelijkheden van de andere twee waterschappen in Noord-Holland Rijnland en Amstel, Gooi & Vecht zijn nog steeds open.

Je kunt de subsidie aanvragen op de website Landbouwportaal Noord-Holland.

Back to top