Tegemoetkoming waterconservering door waterschap De Dommel

Foto: waterschap de dommel

Waterschap De Dommel gaat agrariërs ontzorgen bij de aanschaf van bepaalde waterconserveringsmaatregelen. Via het subsidieprogramma `Wel goed water geven' kunnen grondgebruikers een deel van de kosten vergoed krijgen.

In de afgelopen maanden heeft ZLTO, vaak in combinatie met het waterschap, een groot aantal ledenbijeenkomsten gehouden. Doel was om agrariërs ervan te overtuigen dat het winterwater zo lang mogelijk vastgehouden moet worden om de grondwatervoorraad aan te vullen.

Via het subsidieprogramma `Wel goed water geven' kunnen grondgebruikers een deel van de kosten van bepaalde waterconserveringsmaatregelen vergoed krijgen. Maar er bleef toch nog een kostenpost bij de boer liggen. Daarnaast zien zij op tegen de administratieve handelingen. Daarom heeft ZLTO gepleit voor een grotere bijdrage vanuit het waterschap. Het waterschap heeft hiermee ingestemd door gebruik te maken van het programma `Leven-de-Dommel'.

Met deze afspraak wordt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van het nieuwe elan van de grondgebruikers, die na de droogte van 2018 het belang zien van waterconservering. De verrekening met `Wel goed water geven' vindt achter de schermen plaats, tussen ZLTO en het waterschap. ZLTO-leden die via `Wel goed water geven' al een aanvraag hebben ingediend, hoeven dat niet opnieuw te doen. ZLTO zorgt ervoor dat hun aanvraag bij Waterschap De Dommel terechtkomt. Meer informatie bij Inge Meijers via inge. meijers@zlto.nl  of via de website van Waterschap De Dommel.

 

Back to top