Twee masterclasses over klimaatadaptatie

De WUR (Wageningen University en Research) en het DAW hebben samen twee masterclasses gehouden. Hierin hebben bodemadviseurs van het DAW-project BodemUp, de DAW-regiocoördinatoren, Kennismatchers en verschillende DAW-partners kennis opgedaan over de effecten van klimaatverandering.

De masterclasses zijn georganiseerd vanuit het Kennis op Maat-project KANO: KlimaatAdaptief Netwerk Open teelt, waar het DAW partner van is. Het KANO-project van WUR Open Teelten richt zich op het ontsluiten van kennis over klimaatadaptatie in de akkerbouw, vollegrondsgroenten en bloembollenteelt. WUR heeft klimaatrisico’s op bedrijfsniveau via een stresstest in kaart gebracht, waardoor duidelijk wordt welke maatregelen een bedrijf kan nemen om weerbaarder te worden tegen klimaatverandering.

Klimaatstresstest

Tijdens de masterclasses zijn de deelnemers aan de slag geweest met een aantal regiospecifieke casussen van de klimaatstresstest en hebben praktijksituaties en adaptatiemaatregelen besproken. Zware buien, langdurige droogte en verzilting zijn problemen die een gevolg zijn van klimaatverandering. De masterclass heeft deelnemers bewuster gemaakt van de risico’s en van de verschillende adaptatiemaatregelen. De deelnemers uitten de wens om dit aan de keukentafel bij boeren bespreekbaar te maken met behulp van een app. WUR gaat de mogelijkheden voor de ontwikkeling van zo’n app onderzoeken.

Meer informatie over KANO, klimaatadaptatie en -risico’s is terug te vinden in het dossier klimaatadaptatie Open Teelten op Groen Kennisnet.

Partners van KANO zijn naast het DAW het Verbond van Verzekeraars, Agrifirm en het ministerie van LNV.

Back to top