Vraagbaak Willem Jan Sanders geeft stokje door aan Hedwig Boerrigter

Vanaf het begin betroken bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), één van de bouwers van het DAW-Kennisprogramma en bevlogen pleitbezorger van het ‘samen doen’. Voor veel DAW'ers was Willem Jan Sanders vanuit het Kadaster ook een vraagbaak op allerlei onderwerpen. Hij deed ’t allemaal met maar één doel: de wereld een beetje mooier maken. In zijn opvolger Hedwig Boerrigter van LTO Noord heeft hij wat dat laatste betreft een gelijke gevonden. Een dubbelinterview. 
 
Hedwig Boerrigter: Samen met onder meer de initiatiefnemers Geert de Groot (DLG indertijd) en Gerbrand van ’t Klooster van LTO Nederland ontwierp je het DAW. Welk doel hadden jullie voor ogen? 
Willem Jan: De KRW-doelen waren ook in 2013 al bekend, en aanleiding voor het programma DAW. Onze insteek toen én nu is boeren en tuinders de juiste kennis en ervaring geven om te kunnen werken aan betere bodem- en waterkwaliteit en een volhoudbaar landbouwbedrijf. Als grootste grondgebruikers van dit land kunnen zij handen en voeten geven aan de transitie van het landelijk gebied. Het juiste doen kan alleen met kennis over wat het juiste is. LTO zag er daarom meteen iets in, Kadaster was betrokken vanwege haar kennis over processen en partijen in het landelijk gebied en natuurlijk was samenwerking met de waterschappen cruciaal. De mensen binnen deze partijen vonden en mochten elkaar en dat is een goed begin. Succes begint met samenwerking, daar geloof ik heilig in. Geert en Gerbrand hebben overigens in 2019 het DAW-Kennisprogramma opgestart.
 
Hedwig: Er lopen ruim 500 DAW-projecten las ik in ons jaarverslag. Naast projecten ontstaat via het DAW-Kennisprogramma ook een meer programmatische aanpak. Kan dit naast elkaar bestaan? 
Willem Jan: Er is behoefte aan voorbeelden van werken aan bodem- en waterkwaliteit, zowel bij agrariërs als bij de meewerkende partijen. Via projecten proberen we maatregelen uit, werken we aan verbinding tussen waterschap en agrariërs en maken we door middel van monitoring de urgentie duidelijk. Met de programmatische aanpak via het DAW Kennisprogramma, als onderdeel van het gehele DAW, pakken we met name de verbinding met de landbouwsectoren en de kennisverspreiding breder op. Daarmee kunnen we ook veel beter laten zien dat boeren een positieve bijdrage leveren aan de KRW-doelen.
 
Hedwig: Het DAW-Kennisprogramma is mede door jou ontstaan.  We richten ons niet alleen op boeren en tuinders, maar ook op de betrokken partijen op het erf. 
Willem Jan: Niet alleen boeren en tuinders hebben kennis nodig, ook erfbetreders. Denk aan bodemadviseurs, gebiedsmakelaars en loonwerkers. Daar richten we nu onder meer de Regionale Bodemteams voor op en het netwerk van loonwerkers. Deze  partijen hebben een grote rol bij het verspreiden van kennis en ervaring.
Hedwig: En met dank aan de Kennismatchers maken we de kennis bruikbaar voor de juiste mensen.  
 
Willem Jan: Het gaat stap voor stap, want een transitie als deze kost tijd. Als ik terugkijk zie ik veel positieve veranderingen. Hoe boeren nu veel meer bezig zijn met de bodem bijvoorbeeld. Of hoe partijen kijken naar het DAW. Dat is ook een belangrijk deel van mijn werk geweest: praten, praten, praten met de juiste mensen. Om ze bewust te maken van de water- en bodemuitdagingen in landelijk gebied. Ik heb het gesprek willen voeren vanuit kansen en mogelijkheden die er zijn, juist ook in combinatie met andere maatschappelijke doelen en partijen.
 
Hedwig: Nu jij met pensioen gaat, neem ik een deel van jouw rol over. Wat mag ik niet vergeten? 
Willem Jan: Dat transitie betekent dat niet één van de partijen maximaliseert binnen een gebied, maar dat iedereen samen moet óptimaliseren naar de verschillende gebiedsopgaven die er liggen. Die balans tussen partijen houden is jouw werk en kan door goed samen te werken en te luisteren. Jij en ik weten dat de transitie naar een gezonde landbouw niet alleen een opdracht is voor de boer, maar voor alle partijen om hem heen. Het helpt trouwens dat jij net zo’n drive hebt voor landbouw als ik. 
 
Hedwig: Jouw doel was de wereld een beetje mooier maken gaf je tijdens ons kennismakingsgesprek al aan.  
Willem Jan: Inderdaad, mijn werk moest ertoe doen. Ik wilde graag een radartje zijn in het een beetje mooier maken van de wereld. Daar draagt het DAW wel aan bij vind ik.
Hedwig: Dank voor je inzet voor het DAW en geniet van zeeën vol tijd. Wij gaan verder in vol vertrouwen van de ingeslagen weg. 
 

Meer informatie

Contact met Hedwig Boerrigter? Mail naar hboerrigter@ltonoord.nl of 06 18 30 39 18

Back to top