Vrijwillig werken aan schoner water slaat aan

Foto: Nieuwe Oogst

Boeren en tuinders in grondwaterbeschermingsgebieden nemen zelf de verantwoordelijkheid om het nitraatverlies van hun akkers te verminderen. De animo voor een vrijwillige aanpak is groot.

Dat meldt Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en waterkwaliteit. Keukentafelgesprekken in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg hebben tot resultaat dat het overgrote deel van de gevraagde boeren besluit mee te doen.

Het gaat om 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden waar het nitraatgehalte in het grondwater plaatselijk hoger is dan 50 milligram per liter, of waar het er maar net onder zit. In een bestuursovereenkomst spraken Rijk, provincies, waterbedrijven en LTO af dat boeren en tuinders ermee aan de slag gaan, met steun van deskundigen.

Lees het complete interview met Claude van Dongen op de website van Nieuwe Oogst

Back to top