Waterkaravaan bezoekt boerderij voor parttime boeren

Met de DAW Waterkaravaan trokken ongeveer 25 waterportefeuillehouders van onder andere LTO Noord en waterschap Vallei en Veluwe maandag 10 juli door hun werkgebied.  Op het bedrijf van Jan Willem Breukink maakten de aanwezigen kennis met een regeneratief natuurinclusief agrarisch bedrijf. Breukink: 'Als je een beetje meebuigt met de natuur, komt de natuur zo je bedrijf binnen gevlogen'. En de nieuwe heemraad voor Vallei en Veluwe, Erik den Hertog stelde zich voor. 

Meebuigen met de natuur

Met de DAW Waterkaravaan kunnen beleidsmakers en andere bestuurders bodem- en watermaatregelen in de praktijk zien en ervaringen horen van agrarische ondernemers. Zoals op het bedrijf van Jan Willem Breukink in Brummen. Deze melkveehouder maakt eigen compost en past zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen toe. Ook past Breukink kruidenrijk grasland toe en telen ze walnoten en hazelnoten. Voor deze ondernemer is de bodem de belangrijkste basis. Als Sabe demobedrijf bij het ministerie van LNV vertelt Breukink geregeld over zijn regeneratieve werkwijze. 

DAW regio-coördinator voor Gelderland, Marijn Struik praatte de aanwezigen bij over de werkwijze en resultaten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Ook ging hij in op Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON): financiering beschikbaar voor agrarische ondernemers die bodem- en watermaatregelen willen nemen. Regiobestuurder Oost van LTO Noord, Martin Immink en Richard van Hoorn (beleidsadviseur Schoon Water en DAW--coördinator binnen waterschap Vallei en Veluwe waren eveneens aanwezig. 

Boerderij voor parttime boeren

In Tonden werd het melkveebedrijf van Pieter en Klazien Brouwer bezocht. Zij doen hun bedrijf over aan Sander Bosman, die van het melkveebedrijf een kleinschalig agro-ecologisch landgoed wil maken. Mensen die parttime willen boeren, kunnen dan bij het bedrijf gaan werken. 'Een uitkomst voor ondernemers die boer willen worden, maar geen grond of financiering kunnen vinden'. Thema’s zijn onder meer regeneratieve landbouw, agroforestry en handen en voeten geven aan principe ‘water en bodem sturend’ met landschapselementen, perceelmaatregelen en teeltkeuzes.

Met de DAW Waterkaravaan kunnen beleidsmakers en bestuurders kennis maken met de praktijk: met de DAW-bus worden agrarische ondernemers bezocht en de door hen genomen bodem- en watermaatregelen bekeken en besproken. Ook een keer mee met de Waterkaravaan? Of wil je de Waterkaravaan inzetten tijdens een bijeenkomst? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie. 

Back to top