Demonstratieprojecten binnen Waterwijs Boeren

Binnen Waterwijs Boeren voeren we samen met de deelnemers diverse demonstratieprojecten uit. Deze zijn door de deelnemers zelf geïnitieerd.
Het overzicht van projecten:

  • Gebruik van druppelirrigatie in de teelt van herfstprei
  • Gebruik compost voor een betere bodemstructuur en bodemweerbaarheid
  • Effect van Zeoliet op perceel winterprei
  • Stikstofmeting per perceel
  • Grondbewerking in relatie tot nutriënten en waterconservering
  • Diverse vormen van druppelirrigatie in mais monitoren
  • Water bij de mest
  • Gebruik van mestzak

Drie demonstratieprojecten staan hieronder nader toegelicht.

Druppelirrigatie

Druppelirrigatie.Druppelirrigatie is een van de demonstratieprojecten die op initiatief van de deelnemers zelf wordt uitgeprobeerd. Wat voor effect heeft druppelirrigatie op prei? Is druppelirrigatie in mais effectief en hoe pakt het financieel uit?
Lees meer over de demonstratieprojecten druppelirrigatie die worden gefinancierd vanuit Waterwijs Boeren.

 

 

 

Extra Mestopslag

Extra mestopslag.Voor sommige deelnemers aan Waterwijs Boeren is mestopslag een acuut probleem. Ze rijden daarom in augustus nog mest uit om de opslag voor de winter leeg te hebben, ondanks dat de bodem het niet meer kan gebruiken en het risico op nitraatuitspoeling groot is. Via Waterwijs Boeren kunnen boeren een mestzak aanvragen waar ze gedurende de winter de mest opslaan.
Lees meer over het demonstratieproject Extra Mestopslag.

 

 

Water bij de mest

Water bij de mest is een van de maatregelen om stikstofuitspoeling te verminderen. Door het water kan de plant nutriënten makkelijker opnemen, wat resulteert in een hogere stikstof efficiëntie.  In het demonstratieproject bekijken we bij verschillende deelnemers die water aan mest toevoegen wat de effecten zijn. Is er meer opbrengst?
Lees meer over het demonstratieproject Water bij de Mest.

 

 Bekijk het gehele overzicht van demonstratieprojecten op de website van Waterwijs Boeren.

 

Back to top