Aandachtspunten bodembeheer boomteelt

Diverse boomtelers zijn nog bezig met de laatste uitplant van stek of plantgoed. “Het is zaak om overhoeken die niet meer worden ingepland, in te zaaien met groenbemesters om het profiel te laten doorwortelen en te profiteren van de bedekking van de grond. Door het gebruik van groenbemesters wordt erosie voorkomen, het zorgt voor aanvoer van extra organische materiaal en stimulering van bodemleven, het onderdrukt de opkomst van onkruiden en minimaliseert nitraatuitspoeling,” vertelt DSG-adviseur Eugène van Abeelen. “Japanse haver is hier een mooi voorbeeld van. Het is een snel groeiende groenbemester die zorgt voor een afname van de belangrijkste aaltjes voor de boomkwekerij. Daarnaast draagt het bij aan het vrij krijgen van de grond van wortelonkruiden.”
 
Een andere groenbemester die veel gebruikt wordt in de boomteelt is bladrammenas. “Bladrammenas groeit snel dicht, wortelt diep en is daarmee een goede groenbemester om de bodemstructuur te verbeteren en uitspoeling te voorkomen.”
 
Bijmesten wordt op dit moment door de meeste adviseurs ontmoedigd. “De bodemtemperatuur en het bodemleven zijn op dit moment optimaal. De voedingselementen die nog in de grond zitten, komen goed vrij door het actieve bodemleven. Daarmee is er veelal voldoende stikstof in de bodem aanwezig om de laatste groei te onderhouden.”Chemische onkruidbestrijding wordt eveneens ontmoedigd. “Op de meeste plekken is het droog genoeg om te schoffelen of onkruid te eggen.
 
Chemische bestrijding is een belasting voor het grondwater en het milieu. Bovendien heeft het negatieve effecten op het bodemleven.”
 
Om zuurstoftekorten voor bodemleven en aan wortels te voorkomen of te stimuleren is het belangrijk om slechte plekken (natte hoeken/dicht geslagen grond) nu open te 
trekken. “Dit kan bijvoorbeeld door afvoersleuven te trekken of ondergrond los te trekken door een enkele pin door de rij te trekken.”
 
Boomkwekers die ondersteuning wensen bij het bodembeheer, kunnen contact opnemen met Eugène via 06-53946072 of e.vanabeelen@delphy.nl
 
Back to top