Bijeenkomst akkerbouwers Waterwijs Boeren

Welke maatregelen zou je nemen om nitraatuitspoeling te verminderen? Kies je voor een andere bemetingstechniek, een andere teelt of pas je de manier van grondbewerking aan? Bepaal het zelf in het Gelderse project Waterwijs Boeren en denk mee op vrijdag 29 november.
 
De akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers uit Haarlo, Olden Eibergen, ’t Klooster en Dinxperlo ondernemen in grondwaterbeschermingsgebieden. In die gebieden wordt drinkwater gewonnen, waardoor het extra van belang is dat agrariërs de bodem goed beheren. Waterwijs Boeren biedt inzicht in welke maatregelen daaraan bijdragen, bijvoorbeeld op het gebied van bemesting, grondbewerking, beregening, precisielandbouw of de opbouw van organische stof. Uiteindelijk zit de ondernemer zélf aan het stuur en bepaalt hij zelf welke maatregelen hij neemt om uitspoeling van nitraat te voorkomen.
 

Demonstratiepercelen

De deelnemende akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers zullen gezamenlijk een studiegroep vormen. Regelmatig komt de groep samen om kennis te nemen van nieuwe technieken en ideeën. Maatregelen die perspectief bieden maar waarmee nog geen ervaring bestaat in het gebied zullen op demonstratiepercelen onderzocht worden.
 

Meer informatie

De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdagochtend 29 november in Halle. Ook benieuwd naar de mogelijkheden van technieken om nitraatuitspoeling te verminderen? Meedoen met Waterwijs Boeren? Mail dan naar gerard@m-arc.nl of kijk op deze pagina voor meer informatie.
 

Back to top