Boeren werken samen aan water in Baakse Beek

Op de droge Achterhoekse zandgronden is het vasthouden van water van levensbelang voor boeren. Vorige week konden agrariërs uit het gebied zien welk effect de maatregelen van het project 'Baakse Beek' hebben op het bodem- en waterbeheer in de regio.

Brongebied Baakse Beek' is een project dat deel uitmaakt van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In het gebied zijn de hoogteverschillen op korte afstand groot. Bij hevige regenval stroomt water snel naar laaggelegen gebieden, met wateroverlast in het ene gebied en droogte in het andere gebied als gevolg.

Het project richt zich op de omgeving van Lichtenvoorde. Het doel is om het gebied meer klimaatbestendig te maken. Het idee erachter is dat dit niet alleen goed is voor de omgeving, maar ook zorgt voor een betere opbrengst voor boeren. Boeren en Waterschap Rijn en IJssel trekken hier gezamenlijk op.

 

Lees verder op de pagina van Nieuwe Oogst.

Back to top