Bufferboeren laten zich bijpraten over vanggewas bij maïs

Bufferboeren op proefboerderij Vredepeel

Zo’n 15 boeren die deelnemen aan het project Bufferboeren Veghel hebben zichafgelopen week laten bijpraten en inspireren over vanggewassen op proefboerderij PPO Vredepeel in Noord-Limburg.

Gewassen hebben stikstof en fosfaat nodig. Die stoffen komen in de bodem en het water terecht als het gewas ze niet genoeg opneemt. Het is de kunst om de stikstof zo veel mogelijk voor november uit de grond te krijgen – alles wat dan nog aanwezig is wordt uitgespoeld, zeker op zand- en lössgrond.

Om stikstofuitspoeling te voorkomen is het dus zaak om direct na de oogst van maïs op zand- en lössgrond een vanggewas inzaaien. Vanggewas telen na maisoogst is verplicht.

 

Beste optie

In een uitgebreide presentatie vertelde Jacqueline Ulen over de ervaringen met vanggewas op de proefboerderij. Wat is nou de beste manier?

Bij de teelt van vanggewassen bij maïs zijn er grofweg drie systemen mogelijk:

  1. onderzaai (zaai vanggewas tegelijk met maïs);
  2. gelijkzaai (zaai vanggewas als maïs in 6-blad-stadium is);
  3. nazaai (zaai vanggewas na de oogst van de maïs.

Gras na onderzaai (links) en nazaai (rechts)Iedere mogelijkheid heeft zo z′n potentie en slagingskans. Wat is het beste? Dat is niet zo simpel. Aan elke vorm kleven voor- en nadelen. Wat het gunstigste is, hangt af van het weer, de regio en de onkruidmiddelen.  Bij gelijkzaai en onderzaai hou je soms te weinig gras over – soms heb je weer te veel onkruid. Het is een gevoelig spel tussen warmte, regen en beschermingsmiddelen.

Nazaai lijkt de makkelijkste optie, maar daarvoor moet je wel vroeg de mais kunnen oogsten, in ieder geval voor 1 oktober. Elke vorm heeft in ieder geval een positief effect het stikstof-gehalte van de grond.

Bufferboeren

Met het project 'Bufferboeren Veghel' werken Brabant Water, Waterschap Aa en Maas en ZLTO samen met een aantal agrarische ondernemers uit Veghel en Erp aan een goede bodem en waterhuishouding in het gebied. In het project  gaat men verder experimenteren met vanggewas en mais. Hou Bufferboeren Veghel dus in de gaten!

Meer informatie

Over regevlgeving op de site van RVO.

Project Bufferboeren Veghel

Download hieronder de presentatie van Jacqueline Ulen

BijlageGrootte
Presentatie van Jacqueline Ulen3.63 MB
Back to top