Conclusie Kennisevent Zoet op Zout: 'Er zijn mogelijkheden'

Nat voorjaar en dan toch weer droogte die opspeelt:door droge periodes neemt het watertekort toe en wordt de verziltingsproblematiek groter. Tijdens het Kennisevent Zoet op Zout werd kennis uitgewisseld over verziltingsvraagstukken. Volgens Jouke Velstra, directeur bij Acacia Water, werd onder boeren verzilting nog niet erkend als groot probleem. Hij zegt tijdens het event op 8 juni: "Tijdens de droge zomers in de jaren 2018/2019 trad verziltingsschade en daardoor wordt het probleem zichtbaarder. Het wordt steeds urgenter dat er meer zoet water nodig is om verzilting te voorkomen.”

Oplossingen omzetten naar de praktijk

Er is 10 jaar aan verziltingsonderzoeken en studies verzameld en er zijn nieuwe technieken beschikbaar vanuit de wetenschap. Velstra: “Het kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes. De vervolgvraag is hoe we ervoor zorgen dat de oplossingen ook worden omgezet naar de praktijk. Dat vergt een enorme transitie.  Eén ding is zeker: reken er maar op dat verzilting toeneemt.” 

Akkerbouwer Mark: 'Er zijn mogelijkheden'

Akkerbouwer Mark Slot van Texel weet als geen ander hoe te moeten anticiperen op droogte. Op Texel zijn ze volledig afhankelijk van regenwater. Slot doet mee aan de pilot Zoete Toekomst. Hij ziet dat het steeds droger wordt, maar hij blijft optimistisch: "Er zijn mogelijkheden en ik wil over 40 jaar nog steeds kunnen boeren en daarom doe ik mee aan deze pilot. Ik hoop dat we met de ondergrondse zoetwateropslag op den duur de hele landbouw op Texel van zoet water kunnen voorzien.”

DAW en verzilting 

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zet zich net als Zoet op Zout in tegen verzilting. Zo zijn er meerdere projecten waarbij we onder andere met partner Acacia Water werken aan bewustwording over verzilting onder boeren. Denk aan Boeren Meten Water. Ook besteden we binnen het DAW netwerk demobedrijven aandacht aan verzilting, door deelnemer Klaas Schenk. Meer weten over verzilting? Kijk op deze pagina. Meer informatie over het Kennisevent Zoet op Zout en de getrokken conclusies vind je op hun website www.zoetopzout.nl

Back to top