Hoe het DAW agrariërs helpt om input efficiënt te laten zijn

Uitspoeling naar het oppervlaktewater, emissies naar de lucht: de opgaven voor de agrariër anno nu zijn groot. En het tempo is hoog. DAW Kennismatcher Gerard Willems is een van de eersten die dat erkent. ‘Er is begrijpelijk veel onrust in de sector. Terug naar de basis is wat mij betreft de manier om weer baas van eigen bedrijf te worden. En dat betekent dat verminderen van uitspoeling en uitstoot móet en kan, maar op een manier die bij de ondernemer past.’

Groot voordeel is dat uitspoeling verminderen niet alleen gunstig is voor de omgeving, maar juist ook voor de ondernemer, zegt Willems. ‘Input zoals (kunst)mest zo efficiënt mogelijk benutten en inzetten levert een ondernemer gewoon geld op’.

Extra geld voor de ondernemer              

Onlangs werkte Willems daarom mee aan het webinar ‘Nitraatresidu naar nul. Voor een emissieloze, vitale landbouw’ in samenwerking met onder andere provincie Limburg en Easyfairs. ‘Als Kennismatcher zet ik mij in om bestaande en nieuwe kennis over optimaliseren beter in beeld te brengen bij agrariërs. In onze huidige hoogwaardige technologische omgeving leveren data en technologie steeds meer mogelijkheden op om de efficiency te verhogen. En daarmee houdt de ondernemer extra geld in zijn zak.’

Mogelijkheden en maatregelen

Willems zit regelmatig bij boeren en tuinders aan de keukentafel om een reductieplan te maken. 'Gezamenlijk sparren met een onafhankelijk iemand is fijn voor een agrariër. Daarom zijn bijvoorbeeld de DAW-bodemteams van grote meerwaarde, net zoals de gebiedsmakelaars die in sommige regio’s adviseren.’

Bodemadviseurs kijken met de ondernemer bijvoorbeeld naar het specifiek bemesten van een perceel: ‘Wat heeft de bodem echt nodig? Met een bodemscan kun je daarachter komen en op die manier is precies voldoende bemesten mogelijk.’ De juiste meststof op het juiste moment in de juiste dosering op de juiste plaats is zeer van belang. ‘Vaak blijkt dat een ondernemer te veel bemest. Door de dosering aan te passen, houd je direct geld in de zak zonder dat het afdoet aan je opbrengst.’

Er leiden echt meerdere wegen naar Rome

Ander laaghangend fruit, zoals Willems dat noemt is bijvoorbeeld rekening houden met de weersverwachting. ‘Het gaat dan om het juiste moment, zorg dat de dure meststof die je plaatst niet uitspoelt vanwege te nat. Of dat het niet benut kan worden vanwege te droog.’ Het inzetten van bijvoorbeeld een weerstation is een optie om hier rekening mee te houden. In ieder geval zijn er wat Willems betreft meerdere wegen die naar Rome leiden. Willems: ‘Nodig is simpelweg input en output in balans brengen en het effect van de input zo hoog mogelijk te laten zijn.’

Back to top