Kom je kijken? Druppelirrigatie en fertigatieproef in uien

Fertigatie is een veelbelovende maatregel in uien. In Zeeland geeft het een hogere gewasopbrengst en betere kwaliteit van de ui. Met fertigatie spoelt mogelijk minder stikstof uit. Dat is goed voor de waterkwaliteit en wordt door Delphy in Flevoland in opdracht van het Actieplan Bodem en Water (ABW) verder onderzocht.

Fertigatie is druppelirrigatie in combinatie met het toedienen van vloeibare meststoffen. Het is een vorm van precisiebemesting. Door nutriënten dicht bij de wortelzone toe te dienen, zijn minder meststoffen nodig en spoelt er minder uit. In de glastuinbouw en fruitteelt vindt al veel druppelirrigatie en fertigatie plaats. In de Flevolandse akkerbouw en bloembollenteelt zijn de ervaringen nog beperkt.

Ervaringen in Zeeland

Bij demoproeven in Zeeland gaf fertigatie in uien een hogere opbrengst, grovere sortering en betere kwaliteit dan druppelirrigatie of beregening in combinatie met korrel- of bladbemesting. Ten opzichte van standaardbemesting werd bespaard op de stikstofgift. Effecten op stikstofuitspoeling zijn niet onderzocht. Er zijn ook nadelen. Fertigatie met een druppelinstallatie is duur en het verwijderen van de slangen (tapes) voor de oogst wordt soms als lastig ervaren. Toch blijkt fertigatie bij een redelijke uienprijs uit te kunnen.

Praktijkproeven in Swifterbant

Delphy voert in opdracht van het Actieplan Bodem en Water (ABW) een driejarige proef uit. In deze proef wordt onderzocht of met fertigatie in uien minder stikstofuitspoeling is dan met volveldsberegening en -bemesting. De proef is dit jaar voor het eerst bij teler Adriaan Boudeling in Swifterbant aangelegd. Hierna volgen nog 2 gewasseizoenen (2024 en 2025) als herhaling. De onderzoeksopzet is als volgt:

Deze vijf objecten liggen in vier herhalingen, zodat er in totaal 20 veldjes zijn aangelegd. In elk veldje is een peilbuis aangebracht en elk van de vijf objecten heeft meerdere bodemsensoren en regenmeters. Het onderzoeksveld ligt in een perceel zaaiuien, wat door Boudeling was voorzien van een druppelirrigatie-systeem.
 

Grond- en watermonsters

Om de stikstofuitspoeling te meten worden er per veldje tijdens het seizoen drie grondmonsters gestoken en er worden vijf watermonsters uit de peilbuizen getapt. Deze monsters worden door een laboratorium onderzocht. Naast de stikstofuitspoeling zal Delphy ook de gewasstand beoordelen en uiteindelijk ook de opbrengst bepalen.

Zicht op toekomstig systeem

Delphy heeft gekozen voor een zoveel mogelijk automatische en digitale aansturing van de proef. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het door Delphy Digital ontwikkelde QMS-Water platform. Gebaseerd op onder andere data uit de sensoren, gewasparameters, bodemkarakteristieken en weersvoorspellingen wordt door QMS Water automatisch de beste watergift bepaald. Ook kan de installatie op afstand worden gemonitord en aangestuurd. De benodigde hardware staat veilig in een stalen container. Met deze opzet laat Delphy zien hoe een toekomstig systeem er uit zou kunnen zien.

Kom je kijken?

Het ABW organiseerd twee bezoekmomenten; een midden in het groeiseizoen op 19 juli en een aan het eind van het groeiseizoen op 30 augustus. Tijdens deze sessies zal er aandacht worden besteed aan:

  • de techniek (sensoren, druppel irrigatie en fertigatie-installatie;
  • het onderzoek;
  • QMS-water en de digitale aansturing
  • de teelttechnische aspecten
  • rondje door het veld om te beoordelen of er verschillen in het gewas zichtbaar zijn.

Datum en tijd: Woensdag 19 juli van 19:30 – 21:00 uur en woensdag 30 augustus 9:30 uur – 11:00 uur

Locatie: Rivierduinweg 6, Swifterbant. Volg ter plekke de parkeerinstructies.

Je bent van harte welkom! Toegang is gratis

Back to top