Met eigen ogen resultaat van bemestingstechnieken zien

Marcel Betten wil niet afwachten: 'De verwachting is dat we steeds minder mogen bemesten met steeds minder hectare tot onze beschikking. Dan is het zaak dat je een kwalitatief zo goed mogelijk gewas haalt van je percelen. Hoe? Dat zoeken we uit met de demo Meer mais met minder mest'.

Wil jij ook weten hoe? Akkerbouwer Marcel Betten is deelnemer aan ons netwerk DAW demobedrijven. Op 5 oktober is er een demobijeenkomst bij hem in Elsloo (Friesland). Interesse? Meld je hier aan. 

De demo Meer mais met minder mest startte in het voorjaar. Meerdere maisstroken werden ingezaaid en bemest met verschillende bemestingstechnieken in wisselende doseringen van drijfmest en bijbemesting. Nu is de mais bijna rijp en kunnen we donderdag 5 oktober zien wat het resultaat is. Welke methode levert de hoogste maisopbrengst- en kwaliteit op? En wat doet dit met de bodem? 

Programma

Datum: 5 oktober 2023
Tijd: 09.30 – 12.00 of 13.30 – 16.00 uur.
Locatie: Kloosterweg 9, 8424 SH Elsloo (Friesland)
 

Meer dan alleen mest 

Tijdens de demobijeenkomst komt niet alleen maisopbrengst en mestdosering aan bod, maar ook onderwerpen als groenbemester en onderzaai en spuittechnieken. Ook is er een demonstratie van woeltechniek: wat zijn de effecten van diepe en ondiepere bewerking? 

Marcel werkt samen met het programma Bemest op z'n Best en Nutri-Check Net. LTO Noord Innovatiefonds steunt de demo financieel. Hij is deelnemer aan het netwerk demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 

DAW netwerk demobedrijven 

Marcel Betten uit Elsloo (Friesland) is akkerbouwer en deelnemer aan het DAW netwerk demobedrijven. Binnen dit netwerk delen gangbare agrarische ondernemers hun prakische oplossingen voor de opgaven van deze tijd met collega-boeren, bestuurders, beleidsmakers en andere belangstellenden. Wil je een bezoek brengen aan een demobedrijf? Kijk dan op onze website dawdemobedrijven.nl

Back to top