Maatwerk bij maatregelen één van de succesfactoren van ‘Perceelemissie in de hand’

‘Mooi om te zien hoeveel energie er zit bij de pilotbedrijven die maatregelen nemen om perceelemissie tegen te gaan om het oppervlaktewater schoon te houden’. Dat was de eerste reactie van dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân na de kennismaking donderdag 27 mei met een delegatie van deelnemers van het project ‘Perceelemissie in de hand’. Dit is één van de projecten, in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waar Wetterskip Fryslân bij betrokken is.

Pilotbedrijven

Een delegatie van Wetterskip Fryslân en een aantal pilotbedrijven bezocht het bedrijf van Klaas Jan Jensma in Hijum  en Thomas Pollema in Alde Lije. Beide akkerbouwers zijn al vanaf de start van het project pilotbedrijf. Dit betekent dat zij op vrijwillige basis maatregelen nemen en testen om perceelemissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten tegen te gaan. En de kennis en ervaring delen met andere akkerbouwers in de provincie.
In een informele setting vertelden de akkerbouwers waar ze mee bezig zijn en hoe ze afspoeling van het perceel van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar het oppervlaktewater proberen te voorkomen. Ze benadrukten dat dit maatwerk is omdat elk bedrijf anders is, zowel qua bouwplan als qua bedrijfsvoering.

Maatwerk

Volgens projectleider Dirk Johan Feenstra van LTO Noord is het van belang dat dit maatwerk blijft en dat akkerbouwers op basis van vrijwilligheid en maatwerk die maatregelen kunnen kiezen die het beste bij hen passen. ‘’Het doel is perceelemissie tegen te gaan, dat moet centraal staan’’, aldus Feenstra. Naast de tien pilotbedrijven zijn er meer dan zestig akkerbouwers die deelnemen. Alle bedrijven ontvangen individuele begeleiding van adviseurs van Delphy en een plan met maatregelen die zij op hun bedrijven kunnen toepassen.
 
Thomas Pollema en Klaas Jan Jensma lieten ook in het veld zien wat ze op het perceel doen. Jensma heeft bijvoorbeeld compost gestrooid na het uien zaaien. Dit helpt om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. Dit heeft een gunstige invloed op het watervasthoudend vermogen van de grond en helpt dus bij het tegengaan van perceelemissie. Pollema legde drempels aan tussen de aardappelruggen. ‘Dat is bij ons goed mogelijk omdat wij lopend selecteren.’  
 

Back to top