Mest strooien met zo min mogelijk schade aan bodemstructuur

Het opbrengen van mest of compost in het voorjaar kan een waardevolle bijdrage leveren in de weerbaarheid van diverse gewassen, het stimuleren van bodemleven en tegelijk de inzet van kunstmest beperken. Hoe strooi je mest of compost in het voorjaar met zo min mogelijk schade aan de bodemstructuur? We lieten het zien tijdens de velddemo op donderdag 9 maart op een perceel van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Lelystad.

‘Het verzorgen en voeden van de bodem krijgt steeds meer de aandacht’, vertelt Christoffel den Herder van adviesbureau Ceres Horti Advice. ‘Het strooien van compost of mest in het voorjaar is hier een goed voorbeeld van. Alleen wordt de eventuele schadelijke verdichting die door de strooiers wordt veroorzaakt, pas later in het seizoen zichtbaar. Voor het succesvol strooien van mest of compost is het gebruik van de juiste combinatie essentieel.’

Gegevens per strooier

Tijdens de velddemo toonden we een aantal lichte meststrooiers. Den Herder gaf uitleg over het gewicht van de combi, het gewicht van de strooiers, de bandenafdruk en het strooibeeld per strooier. In onderstaande tabel zijn deze gegevens per strooier toegelicht.

Loonwerker

Strooier

Gewicht combi

Gewicht strooier

Bandendruk afmeting

Van 't Goor

Tebbe LS100

14985 kg

8010 kg

100x110 cm       x2

Aarnink & Ooms

Tebbe Lichtgewicht

17510 kg

7730 kg

85x30 cm            x2  

110x110 cm       x2

Wouter Bos

Bergman TSW 2120

12535 kg

5040 kg

90x75 cm            x2

Job Rikken

Lemac - zelfbouw

7185 kg

2700 kg

90x85 cm            x2

Job Rikken

Kuhn 8118 zijstrooier

9180 kg

3760 kg

70x50 cm            x4

Cor Witteveen

Tebbe MS240

19680 kg

11740 kg

120x80 cm          x2

 

De ervaringen, mogelijkheden en aandachtspunten voor de inzet van organische meststoffen voorafgaand aan de teelt werden besproken. Met zo’n 60 bezoekers was het een geslaagde velddemo georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het Actieplan Bodem & Water (ABW) en adviesbureau Ceres Horti Advice.

Loonwerkcluster West-Nederland

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier!

Back to top