Met een volle Waterkaravaan digitaal door Groningen

In anderhalf uur een rondje Groningen doen én daarbij een kijkje nemen bij zes projecten vanuit het Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW). Over de weg is dat, voorzichtig uitgedrukt, een uitdaging. Digitaal is het een eitje. De gesprekken in de bus worden echter node gemist. 
 
De inzet is om bestuurders en medewerkers van provincie, waterschappen, landbouw breed,  tijdens de digitale busreis mee te nemen in wat er speelt, leeft, goed loopt en knelt bij deelnemers en projecten. ‘Wat mij opvalt, alle boeren zijn gemotiveerd om maatregelen te nemen’, zegt Groningse gedeputeerde Nienke Homan direct na afloop. Zij heeft onder andere Water en Klimaat(adaptatie) in haar portefeuille.
‘Ik zie ook dat financiering en perspectief, dus zekerheid dat je een investering voor de lange termijn doet, hobbels zijn. Hoe zouden wij dit nog beter kunnen ondersteunen, om die hobbels weg te nemen? Om daarmee samen de doelen te halen?  Daar zou ik graag eens een aparte bijeenkomst voor plannen.’  
 

Waterkaravaan

Henk Smith, regiobestuurder LTO Noord regio Noord, laat er geen gras over groeien. ‘Die uitnodiging steken we in onze zak. Dat gaan we samen met ons DAW-team in regio Noord voorbereiden.’ De digitale busrit met de waterkaravaan kwam uit de koker van ditzelfde team, waarin LTO Noord en Kadaster samen optrekken. Onder de naam ‘DAW Waterkaravaan’ kunnen boeren en bestuurders met een bus een kijkje nemen bij diverse projecten en ervaringen horen van collega’s. Omdat dit door de coronamaatregelen er nu niet in zit, is er in Groningen voor een online Waterkaravaan via videobellen gekozen. Met bijna veertig ‘inzittenden’ als mooie opkomst.
 

Caroline Schrandt, DAW-regiocoördinator voor Groningen en Noord-Drenthe, begint de tour met een korte toelichting op het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. ‘DAW is geen doel op zich’, vertelt zij. ‘Het is een instrument vanuit de landbouw om samen met waterschappen en provincies van onderop te werken aan de waterdoelen. Dan gaat het om waterkwaliteit met het oog op minder uitspoeling, verlies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook om waterkwantiteit zoals maatregelen tegen wateroverlast, verdroging en klimaatadaptatie én heel nadrukkelijk ook het bedrijfsresultaat voor boeren en tuinders. Denk daarbij aan lagere kosten, hogere opbrengsten en ook imagowinst door de stappen die gezet worden.’
 
Groningen telt 16 DAW-projecten die lopen of in voorbereiding zijn. Langs zes daarvan rijdt de Waterkaravaan. Met filmpjes en extra toelichting door deelnemers en projectleiders wordt een beeld geschetst van de inzet, de praktijkervaringen, het leergeld en de knelpunten waar boeren tegenaan lopen. Akkerbouwer Berend Jansma uit Sellingen zit in de studiegroep ‘natuurlijke plaagbestrijding’ van het project project 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen. ‘Ik was eerst best sceptisch, want als landbouw werken we al steeds netter’, geeft hij aan. ‘In de studiegroep heb ik geleerd wat er allemaal in gewas- en akkerranden zit aan natuurlijke plaagbestrijding. De afgelopen twee jaar heb ik niks meer gespoten. Voor mij heb ik best veel binnengehaald zo. Het is wel ons inkomen waar we mee bezig zijn. Dus er kleeft ook risico aan.’ Bekijk hier de video over het project 'Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen - Natuurlijke plaagbestrijding'.
 
De tour gaat verder langs de projecten Weide en Water, Spaarbodem, Bodemverdichting, Schoon Erf, Schoon Water en Perceelemissie. De waterschapsbestuurders Annette van Velde (Noorderzijlvest) en Inge Eshuis (Hunze en Aa’s) zijn onder de indruk van wat er allemaal gebeurd binnen de projecten. ‘Bij de projecten Schoon Erf, Schoon Water en Perceelemissie is de vraag groter dan wat we nu aanbieden. Dat is jammer. Daar moeten we kijken naar mogelijkheden om meer te kunnen realiseren’, zegt Eshuis. Annet van de Velde: ‘Een sterk punt van de DAW-aanpak is dat boeren vanuit bewustwording een intrinsieke motivatie hebben om te werken aan de waterdoelen.’ 
 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de projecten in Groningen contact op met onze DAW-regiocoordinator Caroline Schrandt

Back to top