Plaatsing 100e droogtestuw in de strijd tegen droogte

Waterschap Rijn en IJssel heeft medio maart in samenwerking met LTO Noord en agrariërs de 100e droogtestuw geplaatst in een watergang in de buurt van Lochem. Heemraad Peter Schrijver: “Dit is voor ons in uitstekende samenwerking met agrariërs een mooi wapenfeit in de strijd tegen droogte. Droogtestuwen houden het water op watersysteem-niveau op een grotere schaal vast. En dat is wat we willen: water zo lang mogelijk vasthouden in plaats van wat we decennialang hebben gedaan, water zo snel mogelijk afvoeren. Elke druppel telt in de droge zomers waar we de afgelopen drie jaar mee te kampen hebben.”

De aanleg van stuwen is het natuurlijke vervolg op de succesvolle actie van de duikerafsluiters, waar ruim 150 agrariërs aan mee deden. De opblaasbare ballen, die duikers in sloten afsluiten, zorgen ervoor dat boeren regenwater lokaal kunnen vasthouden in de kavelsloot. Zo is er een pakket aan maatregelen waarmee waterschap en agrariërs samenwerken aan de aanpak van droogte.

We merken dat de duikerafsluiters een beweging in gang hebben gezet”, zegt gebiedsmakelaar Daniël Nieuwenhuis. “Deze samenwerking willen we verdiepen. We investeren in het plaatsen van stuwen, maar vooral in het persoonlijk contact met agrariërs. Zij zijn de ervaringsdeskundigen als het gaat om het grondgebruik. Door die ervaring te combineren met onze inzichten over het landschap en de bodemopbouw komen we samen tot goede locaties om water vast te houden. Dat kost tijd en soms is het pionieren, maar het levert een gedragen aanpak op waar alle partijen van profiteren.’’

Meetbaar positief effect

De eerste resultaten van de stuwen op perceelniveau zijn al zichtbaar. “Boeren merken dat het grondwater op perceelniveau stijgt”, vervolgt Daniël. “Op het niveau van het watersysteem hebben droogtestuwen een duidelijk positief effect. Praktijkervaring wijst uit dat deze haarvaten van het watersysteem weerbaarder zijn geworden en een stukje van de oorspronkelijke sponswerking hebben teruggekregen. Dit is vooral te merken aan het snellere herstel na droge perioden.” Deelnemende boeren hebben de mogelijkheid om genomen maatregelen in te voeren in het waterdashboard ‘Elke druppel de grond in’. Hier zijn, naast een overzicht van alle genomen maatregelen, ook actuele grondwaterstanden in het gebied te vinden.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie en de maatregelen deze flyer

Back to top