'Schoon erf schoon water' van start in Drenthe

Voor melkveehouders en akkerbouwers in het Drentse deel van het beheergebied van Noorderzijlvest is het DAW-project “Schoon erf, schoon water” gestart, met als doel erfemissie van respectievelijk nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (GBM) te verminderen. LTO Noord heeft een collectieve aanvraag ingediend, agrariërs kunnen nog tot 1 juni aansluiten.

Schoon water, nu en in de toekomst

In het oppervlaktewater worden nutriënten en GBM nog te vaak in te hoge concentraties aangetroffen. Om schoon water te blijven garanderen, zijn ook maatregelen in de landbouw nodig. Hiervoor is subsidie beschikbaar.

Voorbeelden van subsidiabele maatregelen

  • Herinrichten van het erf en het aanleggen van een opvangvoorziening
  • Aanleggen vloeistofdichte vul- en wasplaats
  • Overkappen vul- en wasplaats
  • Zuiveringssysteem voor afvalwater
  • Systeem om waswater van kisten te reinigen
  • Aanleg en beheer van helofytenfilters in de nabijheid van een watergang
  • Aanleg en beheer van een infiltratiegreppel (om erfafspoeling tegen te gaan)

Aanmelden

Het project is opengesteld voor ondernemers in het Drentse deel van het beheergebied van Noorderzijlvest. Voor het nemen van maatregelen kan een ondernemer 40% subsidie krijgen tot een maximum van €1.000,-. Daarnaast krijgt de ondernemer advies in welke maatregelen te nemen. Deze maatregelen worden door het waterschap onderschreven. LTO Noord heeft een collectieve aanvraag ingediend, waarbij u kunt aansluiten. Meer weten? Neem contact op met Niels Tienstra: 06-13 92 74 96 of ntienstra@ltonoord.nl.

Back to top