Slim onkruid bestrijden in mais door te combineren

Beperken van gewasbeschermingsmiddelen is één van de uitdagingen binnen de maisteelt. Gewasbeschermingsmiddelen beperken is belangrijk voor een goede grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, nuttige insecten en een ongestoord actief bodemleven. Daarnaast geeft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen groeiremming van de mais. In onderstaand artikel dat eerder gedeeld is met deelnemers aan het DAW-project Vruchtbare Kringloop Overijssel legt WUR-onderzoeker Herman van Schooten zijn aanpak uit over slim onkruid bestrijden. 


Herman van Schooten ontwikkelde binnen Koeien & Kansen een aanpak voor het bestrijden van onkruid in de maisteelt. Hij stelt voor methoden te combineren en zowel mechanische als chemische bestrijding toe te passen. 

Aanpak chemisch en mechanisch 

Vanaf het moment van ploegen, waarna kort erna wordt gezaaid [eind april begin mei], moet met een zekere frequentie worden geëgd met een wiedeg. Uit ervaring is dat iedere vijf dagen: totdat de mais opkomt (2 tot 3 keer eggen). Zie voor de werkwijze bijgaande video. 

Vervolgens kan een bespuiting plaatsvinden rond het vierde bladstadium van de mais. Dit is drie á vier weken na het laatste wiedeggen, het nagekiemde onkruid is dan nog klein. Bij deze bespuiting voldoet een zeer lichte dosering van middelen die afgestemd zijn op het aanwezige onkruid. Bij toepassing van een vanggewas als onderzaai, moet geen bodemherbicide worden gebruikt. Overleg met uw adviseur welke middelen nodig zijn. Vaak kan worden volstaan met 25% of minder van de geadviseerde dosering. Op tijd spuiten, met minder middel, – in kleinere maïs – geeft minder groeischade. Er blijven meer voedingstoffen beschikbaar voor de snijmaïsplant en dit is goed voor een snelle start en de uiteindelijke opbrengst!  

Schoffelbeurt

Drie á vier weken hierna, het is dan ongeveer half juni, volgt een schoffelbeurt. Hierbij kan in dezelfde werkgang de groenbemester (vanggewas) gezaaid worden. Via deze werkwijze kan een besparing van 75% van de werkzame stof worden gerealiseerd. Herman van Schooten, onderzoeker bij de Wageningen University & Research, berekende de winst voor ondernemers: “Zo’n tachtig euro per hectare.”

Bij een volledig mechanische methode van onkruid bestrijden kun je als alternatief in plaats van de bespuiting na opkomst van de mais nog 1 tot 2 keer eggen, en nog 1 à 2 keer schoffelen in combinatie met met aanaarden om onkruid in de rij te voorkomen. Van Schooten: “Volledig mechanische onkruidbestrijding vergt wel veel tijd en aandacht van de ondernemer en dus lastiger te realiseren.”

Video

Herman van Schooten legt in een video uit wat volgens hem de voordelen zijn van eggen in de mais en het beperken van gewasbeschermingsmiddelen. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over het DAW-project Vruchtbare Kringloop? Behalve in Overijssel, lopen er ook projecten in Noord-Nederland. Onlangs is Vruchtbare Kringloop ook weer in Drenthe gestart. Bekijk deze pagina voor meer informatie. 

Back to top