Tool helpt bij kiezen juiste zoetwatermaatregel

Hoe kun je geschikt water besparen op een perceel? Er zijn veel maatregelen om zorgvuldig met zoet water om te gaan maar bepalen wat op jouw bedrijf werkt is soms lastig. Voor Zeeuwse agrariërs is er nu een hulpmiddel om te ontdekken of een maatregel op een bepaald perceel kansrijk is. De tool gemaakt vanuit Living Lab Schouwen-Duiveland is geschikt voor heel Zeeland en geeft agrariërs en adviseurs meer inzicht.  Ymke Temmerman, trainee Watermanagement aan de HZ UAS werkte mee aan de ontwikkeling van de tool. Bekijk de tool hier.

Meer inzicht over werking én kosten van een maatregel

De kieswijzer is voortgekomen uit de wens specifieke kennis over zoetwatermaatregelen die binnen het Living Lab is ontwikkeld breder te kunnen delen. Ymke legt uit: “De kieswijzer bestaat uit een vragenlijst met 16 vragen die je thuis op eigen gelegenheid kunt invullen. Iedere vraag geeft inzicht in een factor die van belang is voor de werking van een ondergrondse-, bovengrondse- of bespaarmaatregel. Denk aan druppelirrigatie, opslag van zoet water in de ondergrond en innovatieve drainagetechnieken. Op basis van de antwoorden wordt per maatregel een percentage berekend dat de kansrijkheid van elke zoetwatermaatregel weergeeft. Het laat zien op welke factoren moet worden gelet en wat de moeite waard is verder te onderzoeken. En verder zijn voor de kieswijzer factsheets per maatregel of techniek gemaakt met een overzicht van werking, kosten, theoretische effectiviteit en relevante wet- en regelgeving.”

Gebruik van de kieswijzer

De kieswijzer is als volgt opgebouwd. In het menu is er een vragenlijst om te beantwoorden. De vragen zijn op basis van literatuur en de kennis van experts opgesteld. Iedere vraag geeft inzicht in een factor die van belang is voor de werking van een specifieke maatregel, dit staat ook aangegeven bij de vraag. Aan de hand van de antwoorden wordt per maatregel een percentage berekend dat de kansrijkheid weergeeft. Bij elke vraag is een toelichting die zichtbaar wordt door op het vraagteken te klikken. In het menu onder factsheets staat uitgebreidere informatie over een aantal van de maatregelen. 

Ymke Temmerman benadrukt: ”De tool is vooral een startpunt voor verder onderzoek en verdere verdieping. Het geeft een richting aan ondernemers. Daarna staan er veel mensen klaar om ondernemers verder te helpen."
 
Probeer de tool hier uit. 
 

Living Lab en het DAW

Vanuit het DAW delen wij graag de kennis en ervaring uit het Living Lab. Naast deze Living Lab-projecten, is de DAW-aanpak BodemUP onderdeel van het zoetwaterproject Living Lab Schouwen-Duivenland. Door samen te werken, goed bodembeheer en innovatieve technieken kunnen we meer zoet water vasthouden op landbouwgronden.

 

Back to top