Velddag Deltadrip maakt urgentie zuinig omgaan met water duidelijk

In het kleigebied met zanderige ondergrond van Zeeuws-Vlaanderen is verzilting een groot probleem: de zoetwaterbeschikbaarheid is beperkt waardoor het belangrijk is dat akkerbouwers in dit gebied zuinig omgaan met water. Nutriënten  en water moeten ze zo efficiënt mogelijk gebruiken. De vraag is alleen hoe: 

Met het DAW-project Deltadrip (2018-2021) wordt in Zeeuws-Vlaanderen onderzocht hoe de inzet van druppelirrigatie kan helpen bij het probleem dat door klimaatverandering verergert. Gedurende drie jaar worden op een aantal locaties proeven uitgevoerd die ondergrondse druppelirrigatie vergelijken met reguliere beregening. Ook onderdeel van het project is agrariers helpen te beslissen wanneer en hoeveel hij het beste kan beregenen. Op basis van verwachte neerslag en actuele bodemvochtsituatie wordt aan de hand van een model een voorspelling van bodemvocht gemaakt voor de komende 5 dagen.

Begin juli werd de Velddag Deltadrip gehouden met financiële ondersteuning door de DAW Waterkaravaan om de opgedane kennis in het project breder te verspreiden onder agrariërs in het gebied.

Zuinig watergebruik

De in totaal 90 bezoekers werden in groepjes van 20 – in verband met de coronamaatregelen – bijgepraat over de kennis die in het project Deltadrip tot nu toe is opgedaan. Experts van onder meer Acacia Water, Delphy, Louis Bolk Instituut, Broere Beregening en ZLTO gingen in op duurzaam bodemgebruik en gewasgroei. 

Veel bezoekers realiseerden pas door deze bijeenkomst de impact van grondwateronttrekking op de verziltingstoestand in de ondergrond. “Met deze bijeenkomst konden we ze meteen inspireren om te kijken naar andere mogelijkheden, denk aan zoetwater bergen en die vervolgens effectief gebruiken”, vertelt Johan Elshof, DAW-coördinator Zeeland en Noord-Brabant. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Deltadrip op de website. Daar download je ook de tussentijdse resultatenrapportages en lees je meer over de proeven die worden gehouden.

 

Back to top