Webinar Dag van de Precisiebemesting 27 november

Vrijdag 27 november 2020 kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur deelnemen aan een webinar op de Dag van de Precisiebemesting. Dit jaar vindt de zevende editie plaats, in de vorm van een webinar met presentaties, pitches van bedrijven en interactieve sessies. Tijdens het webinar staan vier thema's centraal:

  1. De afrekenbare stoffenbalans
  2. Spoorelementen, hoeksteen van de precisiebemesting
  3. De komst van kunstmestvervangers en hoe deze toe te dienen
  4. Robotisering van de bemesting

Het Programma Precisielandbouw is een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven van 2010 tot 2015. Samen met studievereniging Heeren XVII en het WUR-instituut Wageningen Environmental Research is in november 2014 de eerste Dag van de Precisiebemesting georganiseerd.

Voor wie?

Deze virtuele bijeenkomst is uitdrukkelijk bestemd voor alle erfbetreders die een rol spelen bij de advisering over bodem en bemesting aan ondernemers in de open teelten. Zij worden met klem uitgenodigd. Daarnaast zijn welkom,agrarisch ondernemers en hun loonwerkers, studenten, docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden kan via de website dagvandeprecisiebemesting.nl.

BijlageGrootte
Dag van de Precisiebemesting (flyer).856.85 KB
Back to top