Advies over bijmesten om uitspoeling te verminderen

Deelnemers aan het grondwaterbeschermingsproject Duurzaam Schoon Grondwater krijgen van teeltadviseur Pascal Boskamp advies over bijmestsystemen. Omdat nitraat op zandgrond sneller uitspoelt bij een stevige bui, adviseert Pascal ondernemers in Noord-Limburg vaker om de stikstofgiften op te delen. “Bij een grote gift is de kans op uitspoeling na een zware bui vrij groot. 

Slim omgaan met input

Pascal Boskamp is al vele jaren actief als adviseur bij Timmermans Agri-Service, een bedrijf dat actief is in gewasverzorging en gevestigd is op de rand van het grondwaterbeschermingsgebied Breehei (Limburg). Slim omgaan met input en focus op maximale output is hem met de paplepel ingegoten. “Het nemen van grondmonsters en het geven van bemestingsadviezen hoort bij ons reguliere takenpakket. Daarnaast voeren we voor veel agrarische ondernemers in het Breehei-gebied werkzaamheden uit rondom het onderhoud van gewassen. Er is ons dus alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat we samen werken aan het terugdringen van de nitraatuitspoeling in onze regio zodat de reduceringen die nu voorgesteld worden in het 8e Actieprogramma zoveel mogelijk verminderd worden.

Welke meststoffen voor optimale teelt? 

Pascal heeft een tiental ondernemers onder zijn hoede als adviseur bij DSG. Allen met een flink areaal grond. “De afgelopen periode ben ik overal langs geweest en hebben we het bouwplan en bemestingsadvies doorgenomen. Samen bekijken we welke type meststoffen het meest efficiënt zijn voor een optimale teelt. Daarbij kijken we niet alleen naar het gewas, maar ook naar de aanwezigheid van mineralen in de bodem. Om dit te kunnen bepalen nemen we indien gewenst plaatsspecifiek bodemmonsters. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van bodemzonekaarten. ”

Bijmestsystemen

Voor de vroege aardappelen geldt dat er op dit moment gekeken kan worden naar bijmestsystemen. “We beginnen met het bekijken van de bemestingshistorie en de te verwachten opbrengsten. Vervolgens meten we de mineralen in de bodem waarbij we naar alle elementen kijken. Biomassakaarten zijn hierbij een hulpmiddel om de spreiding in het perceel op te zoeken. Tenslotte rekenen we de stikstofbehoefte bij een optimale opbrengst uit en koppelen we dit aan de aanwezige mineralen in de bodem. Hieruit volgt een advies of bijbemesten extra resultaat oplevert.” Omdat nitraat op zandgrond sneller uitspoelt bij een stevige bui, adviseert Pascal ondernemers in Noord-Limburg vaker om de stikstofgiften op te delen. “Bij een grote gift is de kans op uitspoeling na een zware bui vrij groot. Door de stikstofgift op te splitsen voorkom je uitspoeling én heb je nog ruimte om te corrigeren. Door vooraf goed na te denken welke meststoffen in welke hoeveelheden en wanneer je toevoegt aan de bodem, bereik je het beste resultaat én beperken je uitspoeling. Het mes snijdt dus aan twee kanten.” 

Meer informatie 

Wie meer wil weten over het grondwaterbeschermingsproject Duurzaam Schoon Grondwater kan kijken op de website van het LLTB of neem contact met regio-coordinator Arend Jan Cuperus door hem te mailen.  

Back to top