Demo VKO: mais telen zonder bemesting

Binnen het DAW-project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) werken melkveehouders en akkerbouwers aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid. De deelnemers voeren dit teeltseizoen onder meer verschillende demonstratieprojecten uit om kennis en ervaring op te doen met nieuwe teelten (sorghum bijvoorbeeld of stokbonen in mais) en bewerkingen (gedeelde bemesting, niet-kerende grondbewerking). Op de website van Vruchtbare Kringloop Overijssel staat een overzicht met alle demo's en de geleerde lessen.

Mais telen zonder bemesting

Een van de demo's richt zich op Mais telen zonder bemesting en wordt begeleid door expert Zwier van der Vegte van melkveeproefbedrijf De Marke. Onlangs kwam een van de VKO studiegroepen samen op het demoveld van deelnemer Erwin om met eigen ogen te zien hoe de mais erbij stond zónder drijfmest of kunstmest. De mais wordt geteeld op scheurland en op het perceel zijn verschillende banen aangelegd waarvan in ieder geval één zonder drijfmest en zonder kunstmest. Of de mais groeit? Van der Vegte: "Op scheurland komt veel stikstof vrij doordat de zode geploegd is en gaat mineraliseren. Van die vrijgekomen stikstof kan de maisplant al groeien, aanvullend bemesting is niet nodig."

Financieel voordeel

Een groot delen van mais telen op scheurland is dat je geen bemesting nodig hebt. En wat er niet op komt, spoelt ook niet uit. Dat is goed voor de waterkwaliteit. Daarnaast is er ook sprake van een financieel voordeel: de teler maakt gebruik van wat de bodem zelf al aan stikstof vrijgeeft. Dat betekent geen kunstmest aankopen en drijfmest op een andere manier beter benutten. Van der Vegte vewacht daarbij geen verschil in opbrengst tussen de opbrengst mét bemesting en zonder bemesting.  

Ontdek meer over deze demo in deze video: 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over Vruchtbare Kringloop Overijssel op www.vruchtbarekringloopoverijssel.nl. 

 

Back to top