Demoveld in Midlaren: Gras zaaien onder mais

Opnieuw een demoveld met gras zaaien onder mais in het kader van Grondig boeren voor Water in Drenthe. Op een perceel In Midlaren zijn op verschillende tijdstippen  verschillende grassen (Italiaans raai en Rietzwenkgras) onder mais gezaaid.

Stikstof en fosfaat komen in de bodem en het water terecht als ze niet of onvoldoende door een gewas opgenomen worden. Maistelers zijn per 1 januari as. verplicht een vanggewas te zaaien. Hiermee wordt voorkomen dat er teveel stikstof uitspoelt in de herfst en winter. Door het onderzaaien van gras in mais (bij voorkeur bij een lengte van 40 à 50 centimeter) wordt het bodemleven gestimuleerd en worden mineralen beter vastgehouden. Een ander voordeel is dat er na de maisoogst al een vanggewas staat en er dus geen grondbewerking meer uitgevoerd hoeft te worden.

Ook dit jaar is er - net als vorig jaar - een filmpje gemaakt van de proef en de veldexcursie van eind november met de deelnemers aan Grondig boeren voor water. Ap van der Bas van DLV Advies en Herman van Schooten van de WUR geven een toelichting op de resultaten.

Bekijk de video hieronder

 

Back to top