Teeltplan: 'Met zo min mogelijk input willen we maximale output'

Een teeltplan vergelijkbaar met een puzzel met 1000 stukjes? Sjef Crijns, adviseur bij Duurzaam Schoon Grondwater, het grondwaterbeschermingsproject in Limburg vindt van wel. ZIjn doel is om met de deelnemer een teeltplan te maken dat op alle onderdelen maximaal scoort. "Met zo min mogelijk input, willen we een maximale output behalen, dat is de puzzel." Lees in dit artikel hoe Crijns dat aanpakt voor DSG. 

Sjef Crijns, adviseur bij het grondwaterbeschermingsproject Duurzaam Schoon Grondwater: “De vruchtopvolging die je in je bouwplan op lössgrond kiest, heeft een groot effect op het te verwachten nitraatgehalten in de bodem. Daarbij letten we niet alleen op de bewortelingsdiepte – een wisseling van een diep- en ondiep-wortelend gewas is wenselijk – maar ook op het type gewas. Het ene gewas gaat nu eenmaal minder efficiënt met stikstof om dan het andere.”

Ondiep wortelende gewassen

Ook bespreekt Crijns vaak met de ondernemer de balans tussen diep en ondiep wortelende gewassen. "Teel je twee ondiep wortelende gewassen na elkaar, dan kan het tweede ondiep wortelende gewas de reststikstof van het vorige gewas niet meer benutten. Vaak zijn ondiep wortelende gewassen ook net die gewassen die minder efficiënt de stikstof uit de bodem kunnen opnemen, of al vroeg in het seizoen stoppen met stikstofopname. Indien mogelijk proberen we het zo te doen dat een diepwortelend gewas als suikerbieten, witlof, cichorei of wintergraan geteeld wordt na bijvoorbeeld aardappelen, uien, zomergraan of maïs."

Ziekten en plagen voorkomen

Ter voorkoming van bodemgebonden ziekten en plagen is het volgens Crijns belangrijk om met de juiste teeltfrequentie van rooivruchten te werken. “Maximaal één keer in de vier jaar aardappelen, één keer in de vier jaar bieten en één keer in de zes jaar peen of uien.” Op het moment dat je een nieuw teeltplan opstelt, is het belangrijk om met al deze elementen rekening te houden. Daarmee wordt het een hele puzzel, waarin de adviseurs van DSG erg bedreven zijn. Crijns: “Een juiste wisseling van diep- en ondiep-wortelende gewassen, in de juiste teeltfrequentie en oogsttijden die optimaal op elkaar aansluiten.”

Adviseur komt langs

De periode is inmiddels weer aangebroken dat de adviseurs van DSG met hun deelnemers om tafel gaan om hen te ondersteunen bij het opstellen van het meest optimale teeltplan voor volgend jaar. Optimaal in de zin dat optimale rendementen en bodemgezondheid behaald worden, maar ook dat uitspoeling van nitraat zoveel mogelijk voorkomen wordt. “In dit plan nemen we ook de gebruiksnormen mee. Welke oppervlakte heb ik beschikbaar voor dierlijke mest, wat is het areaal groenbemesters, hoe verdeel ik de mest over mijn areaal en welk gewas teel ik hierbij? Met zo min mogelijk input, willen we een maximale output behalen, dat is de puzzel. Een puzzel waar wij inmiddels zeer bedreven in zijn en waarbij we ondernemers graag ondersteunen.” 

Meer informatie 

Agrarische ondernemers in een grondwaterbeschermingsgebied in Limburg ontvangen gratis ondersteuning van een adviseur van DSG als ze aan het project deelnemen. De adviseur biedt ondersteuning bij het opstellen van teeltplannen, bemestingsadvies en bodembeheer. Doel is het terugdringen van nitraatuitspoeling binnen een rendabele bedrijfsvoering. Meer informatie over dit project? Kijk dan hier.

Back to top