'Door toenemende droogte is optimale bodem van levensbelang'

Op kleine schaal voert akkerbouwer Bert Sloetjes uit Halle zijn eigen demo’s uit. Een andere bemesting of bewerking op zijn percelen levert hem nieuwe inzichten over de bodem op. Kennis en ervaring die hij graag deelt met andere telers binnen het project Waterwijs Boeren.  

Hoe verbeter ik het vochtvasthoudend vermogen op mijn percelen? Welke grondbewerking pas ik toe voor een vitale bodem? En welke bemesting is het beste? Met ruim 400 hectare aan akkerbouwland heeft Bert Sloetjes uit Halle de mogelijkheid om zijn eigen demo’s uit te voeren. “Op kleine schaal proberen wij wel eens wat uit”, vertelt de akkerbouwer desgevraagd. “Vorig jaar hebben wij bijvoorbeeld op enkele percelen geen drijfmest gebruikt en wel bemest met kunstmest, dit jaar wil ik alleen stalmest aanwenden en aanvullend wat nodig is met kunstmest bijgeven. Dit willen wij op een aantal percelen uit proberen. ”

Sloetjes teelt onder meer aardappelen, groenten en mais. De kleinschalige proeven leveren hem veel kennis van de bodem op. “Hierdoor hoop ik een betere kijk te krijgen op het groeiproces en de bodem. Uiteindelijk is een goede opbrengst de eerste vereiste.”

Variatie in grondbewerking 

Met de toenemende droogte is een optimale bodem van levensbelang, betoogt Sloetjes. “In zowel 2019 als 2018 hadden wij door het gebrek aan neerslag veel minder opbrengsten, ik wil mijn percelen dus weerbaarder maken tegen de droogte. Met alleen beregenen red je het niet, dat kost ook te veel.”

Naast andere bemesting, probeert Sloetjes ook verschillende vormen van grondbewerking uit. “Wat doet bijvoorbeeld stoppelbewerking voor een maisperceel? Heft het verdichtingen op en verbetert daardoor het vochtvasthoudend vermogen? Of wat gebeurt er wanneer ik minder of juist dieper ploeg in de grond? Ook gaan we dit jaar met vocht sensoren aan het werk om beter inzicht te krijgen hoe het vocht zich in de bodem verplaats en wanneer wordt het nu wel of niet kritisch.” Sloetjes deelt graag zijn opgedane kennis en wil ook graag ervaringen horen van andere telers. “Daarom neem ik deel aan Waterwijs Boeren: om met ervaringsdeskundigen te praten over de beste maatregelen voor de bodem.” 

Waterwijs Boeren

Tijdens de eerste bijeenkomst van Waterwijs Boeren zijn al enkele maatregelen voor een vitale bodem behandeld. Ook is besproken hoe telers de nitraatuitspoeling kunnen verminderen. Door metingen uit te voeren zal de komende jaren gemonitord worden welke maatregelen het beste bijdragen aan minder nitraatuitspoeling en hogere productie. Sloetjes: “Ik ben nieuwsgierig naar de uitspoeling op mijn percelen. Te veel is per definitie slecht, want dan benut ik de nutriënten niet goed. Ik hoop in het project Waterwijs Boeren te leren wat ik nog beter kan doen voor een efficiëntere bedrijfsvoering.”  

Meer informatie

Wilt u meer weten over Waterwijs Boeren of contact met de projectleiders? Kijk dan op www.waterwijsboeren.nl of lees deze brochure

Back to top