Druppelirrigatiesysteem: betere opbrengst en bespaart tijd en energie

Het was dit jaar in Heurne (Achterhoek) net zo droog als in 2018. Tuinder Gert Smits zag dat in het voorjaar al aankomen en hakte de knoop door: hij koos voor een andere manier van bevochtigen van zijn asperges. Met succes.

 

Op het 3 hectare grote perceel met asperges van groentekweker Gert Smits van de gelijknamige groentekwekerij en landwinkel in Heurne is sinds dit voorjaar een druppelirrigatiesysteem aangelegd. De aspergeteelt leent zich er goed voor, vindt de Achterhoeker. “Beter dan bijvoorbeeld prei waar de rijafstand tussen de groenten veel kleiner is. Dan heb je ook meer slang nodig.” En nu was voor 1 hectare al 5000 strekkende meter druppelslang nodig, met een afstand van 2 meter tussen de rijen met asperges. “De aanleg van een druppelirrigatiesysteem is bij de asperges als eerste rendabel voor mij.”

 

De installatiewerkzaamheden vielen de deelnemer aan het project Waterwijs Boeren mee. De druppelleiding (300 euro per hectare) werd in de bodem gelegd, net zoals de hoofdleiding (500 euro per hectare) waar alle slangetjes op aangesloten zijn. De druppelslang zal Smits volgend jaar weer moeten vervangen: niet alleen omdat het water uit de slangetjes wild en muizen kan aantrekken, maar ook omdat het perceel iedere winter wordt geploegd.

Besparing op kosten en energie

Met inderdaad een net zo droge zomer als in 2018 heeft Gert Smits naar eigen zeggen de juiste keuze gemaakt met zijn nieuwe systeem: “Ik zit in de droogste hoek van het land, had ik dit jaar geen druppelirrigatie aangelegd dan had ik weer 6 keer moeten beregenen met de haspel à 1200 euro per hectare.” Het bespaart hem tevens veel tijd en energie: 1 bar in plaats van 10 bar met de haspel. “Ook interessant vind ik dat je vloeibare meststoffen mee kan geven aan je teelt via de druppelleiding. Dat is op dit perceel momenteel nog niet nodig maar is een optie voor in de toekomst.”

Minder verdamping

Zijn aspergeteelt was zichtbaar beter dan in 2018, vindt Smits. “Hoewel ik toen ook veel heb beregend, met de haspel. Je merkt dat het vocht met het irrigatiesysteem dichter bij de wortel wordt toegediend, je hebt minder verdamping door de wind. Ik ben heel tevreden.” Het systeem bij de groentekweker kan dan ook op veel belangstelling rekenen, al meerdere collega-boeren en een studiegroep van Vruchtbare Kringloop Achterhoek zijn langs geweest om te kijken.

 

Smits zal zijn ervaringen ook delen in het project Waterwijs Boeren, waaraan hij sinds kort deelneemt. “Ik wil meer kennis opdoen over efficiënte benutting van nutriënten en mineralen en wil inzicht in onze uitspoeling.” Het druppelirrigatiesysteem zal interessant vergelijkingsmateriaal opleveren binnen het project.

Meer informatie

Het project Waterwijs Boeren richt zich op grondwaterbeschermingsgebieden in Gelderland en stimuleert agrariërs aan de slag te gaan met het verminderen van nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater door beter bodembeheer. Efficiëntere bedrijfsvoering resulteert in een beter bedrijfsresultaat.

 

Back to top