Klimaatkaravaan naar Limburg: klimaatverandering op lössgrond

De DAW Klimaatkaravaan gaat naar Limburg! Na klei, veen en zand gaan boeren en beleidsmakers op donderdag 13 oktober in gesprek over de voor Limburg specifieke lössgrond. Wat voor invloed heeft klimaatverandering op het gebied? En wat doen boeren en tuinders nu al om dat tegen te gaan? 

Hoe anticiperen ze op weersextremen en hoe willen ze geholpen worden om zich verder te kunnen voorbereiden? De aanwezigen behandelen thema's als waterbeschikbaarheid en droogte, plant- en bodemgezondheid, innovatis in sector en gebied en en handelingsperspectief voor de agrarische ondernemer. Tijdens een dagvullend programma en per bus wordt een bezoek gebracht aan een vleesveehouder en een melkveehouder en fruitteler in Limburg. 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over de Klimaatkaravaan op donderdag 13 oktober op de website van de LLTB. Hier kun je je ook opgeven. 

DAW Klimaatkaravaan 

Na drie succesvolle bijeenkomsten in Noord-Holland (verzilting), Drenthe (droogte) en Zuid-Holland (Rotterdam) concluderen we dat de DAW Klimaatkaravaan helpt bij het gesprek tussen boeren en beleidsmakers over omgaan met klimaatverandering. Tijdens het bezoek laten agrarische ondernemers zien wat ze nu al merken van klimaatverandering en hoe ze daarop reageren. Ook wordt gesproken over wat nog nodig is om goed voorbereid te zijn op toenemende verandering.

Back to top