Maisdemo bij demoboer Marcel: meer mais met minder mest, lukt dat?

De vraag naar voedsel en diervoeders neemt toe, terwijl de ruimte voor bemesting afneemt. Door mesttoedieningstechniek te optimaliseren is er winst te behalen op klimaatopgave, bodemverbetering, verbetering waterkwaliteit én het verdienmodel van de teler. DAW netwerk deelnemer Marcel Betten houdt in samenwerking met Bemest op z’n Best een demodag op 4 juli in Elsloo waarbij we gezamenlijk  het effect van verschillende bemestingstechnieken op maisgroei, bodemstructuur en -vruchtbaarheid bekijken. Kom jij ook? Aanmelden kan hier op de website van dawdemobedrijven.nl. 

Programma

Datum: 4 juli 2023
Locatie: Kloosterweg, Elsloo (Friesland)
Tijd ronde 1: van 13.00 tot 15.00 uur
Tijd ronde 2: van 15.30 tot 17.00 uur
Tijd ronde 3: van 19.00 tot 20.30 uur
Aanmelden: website dawdemobedrijven.nl 

Eigen demo bij Marcel Betten  

 

We bekijken en bespreken:

  • Principes en mogelijkheden van efficiënte, emissiearme bemesting en verbetering ruwvoerproductie.
  • Live demo van bijbemesting en onderzaai.
  • Zijn er verschillen in maisontwikkeling door toepassing van een andere bemestingstechniek?
  • Wat is de meerwaarde voor de teler van precisiebemesting en emissiearm uitrijden van drijfmest en bewerkte mestproducten? Dat geldt zowel voor de hoofdgrondbewerking als tussen de grondbewerking en zaaibedbereiding.
  • Welke adviessystemen helpen de teler om de juiste bemesting in relatie tot de plantbehoefte te bepalen en te monitoren?
  • Demo en uitleg van verschillende maisrassen.
Back to top