Naar een klimaatrobuust watersysteem

Het klimaat verandert en neemt vele uitdagingen met zich mee. Toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling zijn enkele voorbeelden. Het DAW zet zich in om deze uitdagingen aan te gaan. Zo werken we met het project Spaarbodem in Groningen aan het verbeteren van de bodemstructuur en kunnen boeren in Drenthe, Overijssel en Gelderland individueel advies en subsidie op maatregelen krijgen om droogte aan te pakken. Klimaatbestendig ondernemen en werken aan robuuste watersystemen zijn ook de thema’s van de webinarreeks van Witteveen+Bos. 26 januari is het eerstvolgende webinar met als thema: Droogte en zoetwatervoorziening.

De webinarreeks van Witteveen+Bos laat zien dat alleen met samenwerking en een integrale visie toekomstbestendige oplossingen waargemaakt kunnen worden. Daarom is Witteveen+Bos vanaf 12 januari van start gegaan met een 10-delige webinarreeks over klimaatbestendige en robuuste watersystemen. Iedere 2 weken wordt een ander onderwerp uitgelicht zoals zoetwatervoorziening, vitale bodem, waterkwaliteit, het integrale gebiedsproces, etc. Kortom een interessante webinarreeks over het waterbeheer van de toekomst.

Nieuwsgierig geworden? Aanmelden kan gratis via deze link. 

  • 26 januari om 10.00: Droogte & zoetwatervoorziening
  • 9 februari om 10.00: Droogte & natuur
  • 23 februari om 10.00: Vitale bodem
  • 9 maart om 10.00: Bodemdaling & grondwaterstand
  • 23 maart om 10.00: Wateroverlast
  • 6 april om 10.00: Hitte en watersysteem
  • 20 april om 10.00: Waterkwaliteit
  • 4 mei om 10.00: Circulariteit
  • 18 mei om 10.00: Gebiedsproces

De Watertransitie Webinars - Naar een klimaatrobuust watersysteem from Witteveen+Bos on Vimeo.

Back to top