Oost-Nederland investeert in beschikbaarheid zoetwater

67 regionale partners in Gelderland, Overijssel, Drenthe en Utrecht hebben afgesproken om 200 miljoen euro te investeren in maatregelen om beter weerbaar te worden tegen watertekorten en extreem weer.

‘De beschikbaarheid van voldoende water staat enorm onder druk’, zegt Hans Pereboom, verantwoordelijk bestuurder voor de bestuursovereenkomst waarin de nieuwe afspraken zijn vastgelegd. ‘2018, 2019 en 2020 waren drie opeenvolgende extreem droge jaren. Met de overeenkomst komen we als vier provincies, vier waterschappen, gemeenten, LTO Noord, natuurorganisaties en drinkwatermaatschappijen samen in actie om te bouwen aan een robuust watersysteem dat is voorbereid op weersextremen en waarin watertekorten worden voorkomen”.

Hoge zandgronden

De bestuursovereenkomst voor de tweede fase Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) is donderdag 4 november ondertekend door de 67 partners in regio Oost. De zesjarige overeenkomst focust zich op de hoge zandgronden, waar beperkte aanvoer van water mogelijk is. Dit betekent dat deze gebieden in droge perioden volledig afhankelijk zijn van het grondwater en de regen die valt.

‘Om als regio beter weerbaar te zijn tegen droogte is een transitie noodzakelijk van veel afvoeren naar meer vasthouden van water. Het nieuwe maatregelenprogramma van ZON zet hier maximaal op in’, aldus Pereboom, dagelijks bestuurder bij het waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij zit daar namens de geborgde zetels ongebouwd, op voordracht van LTO Noord.

Verbeteren bodemvruchtbaarheid

De overeenkomst is een vervolg op de eerste fase van ZON (2016-2021), waar voor 116 miljoen euro geïnvesteerd is in maatregelen, zoals beekherstel, het afkoppelen van hemelwater, verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het verminderen van de ontwatering. Omdat goed water- en bodembeheer in het belang is van ons allemaal.

Voor boeren zijn er in de eerste fase onder andere subsidieregelingen voor investeringen in waterbeschikbaarheid opengesteld. Deze regelingen lopen via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Vier waterschappen

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland loopt in de werkgebieden van de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe en Drents Overijsselse Delta. Meer over Zoetwatervoorziening Oost-Nederland op deze site.

Back to top