Prijs voor maatregelen duurzaam bodembeheer

Prijswinnaars Maatregelenprijs tijdens symposium Bodem Up 30 januari 2020 in Den Bosch.

Het direct scheiden van mest en urine, een geïntegreerde aanpak van roterend grazen en het optimaal toedienen van bokashi met een soilscanner. Tijdens het symposium Bodem Up op 30 januari in Den Bosch zijn er drie prijzen uitgereikt voor de meest originele en innovatieve maatregelen voor duurzaam bodembeheer.

De jury was onder de indruk van de veelzijdigheid van plannen die zijn ingestuurd en het is goed om te zien dat er zoveel ondernemers bezig zijn met duurzaam bodembeheer. De drie plannen die zijn uitgekozen onderscheidden zich doordat ze inspirerend zijn en doordat ze hebben gekozen voor een combinatie van maatregelen.

Cheque en promotiefilm op locatie

De drie beste plannen zijn beloond met een cheque. Ook krijgen de prijswinnaars de mogelijkheid om hun eigen maatregel te presenteren door middel van een promotiefilm op locatie. Frank van Boxtel heeft de eerste prijs gekregen met zijn plan om mest direct te scheiden van mest en urine. Vervolgens gebruikt hij deze mest om bokashi mee te maken. De tweede prijs ging naar Wim en Harriette van Roessel, met een geïntegreerde aanpak van roterend grazen, kruidenrijk grasland en het gebruik van een compostreactor. Jeroen van Erp heeft de derde prijs gekregen met zijn idee voor het optimaal toedienen van bokashi met een soilscanner.

Ideeën en kansen voor verbetering

Over twee jaar organiseren we deze prijsvraag voor de meest originele en innovatieve maatregelen voor duurzaam bodembeheer nog een keer. Wie weet valt jouw idee dan in de prijzen. En mocht je naar aanleiding van het symposium nog meer ideeën hebben of kansen zien voor verbinding? Neem dan contact op met ons op.

Over het project Bodem UP

Symposium Bodem Up: uitdagingen en acties bodemverbetering.

Back to top