Velddemo: Wat komt kijken bij kruidenrijk grasland?

Kruidenrijk grasland kan veel waarde opleveren voor boeren. Denk aan een verbeterde gezondheid van koeien en meer bodemleven in je grasland. Maar welke kruiden kun je het beste kiezen, welke voorbereiding is nodig voordat je gaat zaaien en hoe behoud je de kruiden in je gras door middel van goed onderhoud? En zit er een verdienmodel achter deze manier van landbeheer? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek tijdens de velddemo op dinsdag 11 april bij Boerderij Polderzicht.

We tonen een aantal machines voor het inzaaien, doorzaaien en onderhouden van kruidenrijk grasland. Daarnaast gaan we in op ervaringen, mogelijkheden en aandachtspunten voor het inzetten van kruidenrijk grasland. Wat weten we nu al meer dan drie jaar geleden? We zien u graag tijdens de velddemo georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Wij.land en Loonbedrijf Schuurman.

Voor de geïnteresseerden: neem vast een kijkje in het Handboek kruidenrijk grasland en het Stappenplan kruidenrijk grasland, opgesteld door Wij.land. Daarnaast vindt op 6 april een soortgelijke demo (maar op andere bodem) plaats in Langeraar, PZH.

Programma

09.30 uur Inloop met koffie

10.00 uur Inleiding door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Wij.land 

10.15 uur Inhoudelijke inspiratiesessie over voorbereiding, inzaaien, onderhoud en verdienmodel achter kruidenrijk grasland

11.00 uur Start velddemonstratie diverse machines door Loonbedrijf Schuurman

12.30 uur Afronding demo en afsluitende lunch

Locatie en contact

We zijn dinsdag 11 april welkom bij Boerderij Polderzicht aan Polderweg 23, 1191 JR Ouderkerk aan de Amstel. LET OP! We geven tijdig aan via deze link wanneer de demo niet door kan gaan vanwege regen. Contact via Thea Kampert: 06 48263234.

Wil je aanwezig zijn tijdens de demo? Meld je aan!

Loonwerkcluster West-Nederland

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier!

Back to top