VKO meet nitraatuitspoeling met Nitraatapp

Meten met behulp van de Nitraatapp

Wist je dat je met een app van Deltares zelf nitraatconcentraties in grond-, drain- en oppervlaktewater kunt meten? Deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Overijssel meten al geregeld op hun eigen percelen via een referentiekaart, testtrips en de Nitraatapp op de smartphone. Zelf meten draagt bij aan bewustwording over nitraatuitspoeling, daarnaast wordt in de VKO-studiegroepen aandacht  besteed aan maatregelen die nitraatuitspoeling voorkomen en verminderen. Melkveehouder Willy Westenenk is een van de VKO-deelnemers die regelmatig meet. “Je kunt beter zelf meten dan wachten totdat iemand anders het doet."

Peilbuizen in de grond 

Deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Overijssel hebben al meer dan vierhonderd metingen uitgevoerd met de Nitraatapp. Alle deelnemers kunnen meten in oppervlakte- of drainwater, maar bij veertig VKO-melkveehouders zijn ook peilbuizen op het land geplaatst. Zoals bij Willy Westenenk op de zandgrond bij Raalte. “Ik meet zo geregeld in het bovenste grondwater en volgens de app is mijn nitraatuitspoeling altijd 0. Dat is dus gunstig.” Op het maisperceel waar de peilbuizen staan, groeit na het hoofdgewas een vanggewas (onderzaai). “Mogelijk verklaart dat de gunstige resultaten.” Hij bemest de mais met 50 kuub rundveedrijfmest.

De Nitraatapp is makkelijk in gebruik, vindt Westenenk. “Het kost ook nauwelijks tijd. Wel wil ik graag mijn metingen vergelijken met de resultaten van de andere deelnemers.” In de studiegroepen van VKO zal aandacht besteed worden aan de Nitraatapp en kunnen – indien gewenst – de meetresultaten met elkaar worden vergeleken.

In studiegroepen ingaan op maatregelen

Projectleider Bert Muller: “De resultaten zijn niet het doel, het is veel interessanter om de meetgegevens te koppelen aan bemestingsstrategie, teeltplan en graslandmanagement.  Dat geeft inzicht. We willen ons dan ook niet te veel focussen op individuele metingen, wel op het beeld dat onze metingen geeft, vergeleken met andere metingen en op maatregelen die we kunnen nemen om eventueel nitraatuitspoeling te verminderen.”

Ook Westenenk wil graag meer weten over mogelijke maatregelen om uitspoeling te verminderen. “Ik zit volgens de app goed met mijn uitspoeling, maar waar dat precies aan ligt? Dat wil ik ontdekken. Het lijkt mij daarnaast interessant om ook uitspoeling van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen in kaart te brengen. Met de deadline van de Kaderrichtlijn Water in zicht is het belangrijk om niet onze kop in het zand te steken, maar actief aan de slag te gaan met de gestelde doelen.”

Meer informatie

De app om te meten is te vinden in de App- of Google Playstore onder Deltares Nitraat App. Naast de app heb je ook meetstrips en een referentiekaartje nodig. Neem voor meer informatie over de Nitraatapp contract op met Deltares. Wil je meer weten over Vruchtbare Kringloop en mogelijk deelnemen? Kijk dan op de website www.vruchtbarekringloop.nl.

 

Back to top