Roostervloer met bolle toplaag en kleppen in de roosterspleten

Roostervloer met bolle toplaag en kleppen in de roosterspleten

Status Staat op RAV-lijst

 
Beschrijving
Roostervloeren voorzien van bolle kunststof toplagen op de balken en kleppen of cassettes in de
roosterspleten beperken de kelderemissie sterk door drastische vermindering van de luchtuitwisseling met het keldergedeelte. De vloeremissie wordt beperkt doordat de urine vanaf het bolle loopvlak grotendeels afstroomt en de resterende plasdikte die op de vloer blijft staan gering is. Het functioneren van de klepwerking (afsluiting kelder) op langere termijn is een kritisch aandachtspunt.
 
Effectiviteit

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu        ++ Besparing varieert van 40% tot 70% NH3 reductie per dierplaats/m2
Dierwelzijn        + Minder blootstelling aan gassen uit de mestkelder
Investering        -- De investeringskosten bedragen ca € 500,- per dierplaats/m2
Kosten         ++ De jaarlijkse kosten bedragen ca  € 10,- per kg vermeden ammoniakemissie
Arbeid         + Betere luchtkwaliteit in de stal

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top