DAW Impulsregeling: extra steun in de rug voor het DAW

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) heeft per 7 juli een extra steun in de rug gekregen met de openstelling van de DAW Impulsregeling. Deze subsidieregeling regelt aanvullende financiering voor agrarisch waterbeheer, waar waterbeheerders en agrariërs samen aan werken.

‘Ik zie het als extra stimulans voor de uitvoering van het DAW’, zegt Meri Loeffen, DAW-programmamanager. ‘De DAW Impulsregeling kan veelzijdig ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan de opzet van een gebiedsgerichte aanpak, monitoring of het ontwikkelen of delen van kennis en het geven van advies. Of om de eerste aanzet tot samenwerking tot stand te brengen. Aanvullend kunnen middelen uit provinciale investeringsregelingen en/of GLB-openstellingen worden ingezet.’

GLB-pilots

Ter illustratie noemt Loeffen de GLB-pilots als sterke voorbeelden van hoe een project voor de DAW Impulsregeling eruit kan zien. Er lopen twee GLB-pilots binnen het DAW: Gebiedsgerichte Aanpak en Landbouwloket. Deze video geeft een mooie impressie van hoe de GLB-pilot Gebiedsgerichte Aanpak is ingestoken. Andere voorbeeldprojecten zijn Grondig Boeren met Mais in Limburg of het gebiedsproces Aarlanderveen.

Voorbereiding

In aanloop naar de openstelling lopen er in diverse gebieden al voorbereidingen voor een gezamenlijke aanvraag. De DAW Regiocoördinatoren hebben hiervoor al heel wat koppen koffie gedronken met betrokken partners als waterschappen, boerenorganisaties, agrarische collectieven en provincies. Dit alles om direct uit de startblokken te kunnen.

Voorwaarden

Waterschappen kunnen bij de DAW Impulsregeling subsidie aanvragen gericht op het verminderen van de agrarische wateropgaves zoals beschreven in de GAW’s. Uitgangspunt is dat waterschappen hierin samenwerken met agrariërs of dat de aanvraag vanuit agrarische ondernemers geïnitieerd wordt. Zowel waterschappen als boeren kunnen hierin optrekken met de DAW Regiocoördinatoren om ideeën te toetsen of een plan voor een aanvraag op te stellen.

Uitgebreide voorwaarden voor aanvragen, juridisch kader en ‘veelgestelde vragen’ vind je op deze pagina van de DAW Impulsregeling.

Doel

Het doel van deze regeling is om de uitvoering van maatregelen te stimuleren op het gebied van agrarisch waterbeheer: schoon, voldoende en gezond water. Het gaat zowel om grondwater als oppervlaktewater. De DAW Impulsregeling is beschikbaar gesteld uit Deltafondsmiddelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wil je meer weten of heb je een idee voor een aanvraag? Bel of mail met jouw DAW regio-coördinator.

Back to top