Droge zomers een steeds groter probleem

Water vasthouden is noodzakelijk om het grondwaterpeil omhoog te stuwen. Op veel plekken in Limburg is nog flink wat water nodig voordat het grondwaterpeil op normaal niveau staat. Waterschap Limburg en LLTB roepen boeren op het water op de akkers deze wintermaanden vast te houden.

 

De droge zomers van de afgelopen jaren kunnen niemand ontgaan zijn. Als we de weerspecialisten mogen geloven, zijn dit signalen van een veranderend klimaat. Naast een stijging van de temperatuur, krijgen we te maken met meer neerslag in de winter en minder in de zomer. Bovendien zorgt de hogere temperatuur voor meer verdamping. In het ergste geval kan dit leiden tot een verdubbeling van het vochttekort.

 

Om dit te voorkomen, is het broodnodig het water dat in de wintermaanden op de percelen valt, zo veel en zo goed mogelijk op te slaan. Voor het waterschap is dit een relatief nieuwe taak. Het zorgen voor een goede waterafvoer vormde jarenlang de rode draad in het waterschapsbeleid. Nu richt Waterschap Limburg haar organisatie zodanig in dat ze bij calamiteiten snel kan omschakelen van water vasthouden naar water afvoeren.

 

Duidelijke daling

‘De laatste twee jaar vertoont het Limburgs grondwaterpeil een duidelijke daling. Concrete metingen onderbouwen dit. Om het grondwaterpeil weer op een normaal niveau te brengen, is op dit moment op sommige plekken circa 600 millimeter neerslag nodig. Met het oog hierop wordt het bufferen van water in de wintermaanden eerder regel dan uitzondering’, stelt Har Frenken, akkerbouwer in Neer en bestuurslid van Waterschap Limburg.

 

Informatiebijeenkomsten

Om boeren mee te krijgen in het ‘andere waterdenken’ hield het waterschap in Heythuysen en Ysselsteyn twee avonden voor de Noord- en Midden-Limburgse grondgebruikers. LLTB-bestuurslid Peter van Dijck was als gastspreker aanwezig. De boodschap tijdens deze avonden was duidelijk: iedereen, dus niet alleen boeren maar ook gemeenten, industrie en natuurbeheerders, moeten maatregelen nemen gericht op het meer bufferen van water op hun grond. ‘Boeren hebben er zelf ook profijt van. Zonder beregening is de teelt van veel gewassen op de Noord- en Midden-Limburgse zandgronden immers onmogelijk’, onderstreept Frenken.

 

Lees verder

Dit artikel is van Nieuwe Oogst, lees het volledige verhaal van Guus Queisen op Nieuwe Oogst

Meer informatie 

Op de website van Duurzaam Schoon Grondwater vind je meer informatie over de aanpak van het project. 

Back to top