Mineralenbenutting

Mineralenbenutting

Er zijn allerlei manieren om mineralen vanuit mest op het bedrijf beter te benutten. Belangrijke spelers hierin zijn: het voer, benutting van de mineralen door het vee en verweking van de mest. De toegestane mineralen P en N zijn wettelijk vastgelegd en zijn gerelateerd aan de hoeveelheid landbouwgrond op het bedrijf

Dus hoe beter de mineralenbenutting  op uw bedrijf is, hoe groter de kans is om de mest op uw eigen bedrijf te gebruiken en zo uw mestoverschot te verkleinen. Hier wordt bijvoorbeeld aangewerkt in het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek.

Projectkaart mineralenbenutting

Doe snel mee!

Back to top