Projectenoverzicht

Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa (onderdeel UPDA)

Reductie emissie gewasbeschermingsmiddelen

Schoon erf, schone sloot 2016-2017 Flevoland

Schoner oppervlaktewater in de bloembollensector

Akkerrandenbeheer West-Brabant

Schoner water door vergroening van akkerranden

Akkerrandenbeheer Oost-Brabant

Schoner water door vergroening van akkerranden

Akkerrandenbeheer Land van Heusden en Altena

Schoner water door vergroening van akkerranden

Bodem als spons

Verhogen organische stofgehalte bodem

VICOE (Vitale Circulaire Organische Economie)

Reststromen lokaal hergebruiken

Koolstofboeren: van probleem naar oplossing

Verbeteren organisch stofgehalte in bodem

Dripirrigatie en fertigatie

Precisielandbouw in Noord-Brabant

Akkerrandenbeheer Midden-Brabant

Schoner water door vergroening van akkerranden
Back to top