Projectenoverzicht

Inrichting en beheer Drostendiep

Duurzame watermaatregelen in het beekdal

Vruchtbare Kringloop Overijssel

Duurzaam bodem- en waterbeheer in Overijssel

Spaarwater 1

Tegengaan verzilting

Spoelplaats SPNA

Proefboerderij de Kollumerwaard

Kollummerwaard Fase 1 Demo SPNA (2015)

Proefboerderij de Kollumerwaard

Pilot Veenweide /Proef onderwaterdrainage tegen peilverlaging

Proef onderwaterdrainage tegen bodemdaling

De Harken

Betere waterkwaliteit rond Appelscha

Innovatie, voorlichting en demonstratie kistenreiniging

Vul- en wasplaats Boermarke Wapse

Nieuwe locatie wasplaats Boermarke Wapse

DAW Boskoop - niet productieve investeringen (NIPIN-BOS)

Betere waterkwaliteit in de Gouwepolder
Back to top