Projectenoverzicht

Pilot Veenweide /Proef onderwaterdrainage tegen peilverlaging

Proef onderwaterdrainage tegen bodemdaling

Innovatie, voorlichting en demonstratie kistenreiniging

Vul- en wasplaats Boermarke Wapse

Nieuwe locatie wasplaats Boermarke Wapse

DAW Boskoop - niet productieve investeringen (NIPIN-BOS)

Betere waterkwaliteit in de Gouwepolder

Bodemmaatregelen in attentiezones natte natuurparels

Verminderen beregeningsbehoefte vanuit grondwater

Beperking oppervlakkige afspoeling akkerbouwpercelen Zeeland

Minder afspoeling nutriënten en middelen

Duurzaam Schoon Grondwater (DSG)

Minder nitraat in drinkwater

Slim Bemesten

Bemesten wat de plant nodig heeft

Polderkennis op Peil

Aanpakken water- en bodemkwaliteit in de polder

Investeringen Bewust Boeren Rijnland

Verbeteren erfafspoeling én waterkwaliteit
Back to top